De økonomiske udfordringer 2020

De økonomiske udfordringer 2020

Det blev ikke til et besøg af den danske kulturminister Joy Mogensen og medlemmerne af Folketingets Sydslesvigudvalg i Sydslesvig i denne uge. På grund af høje Corona-smittetal i København er møderne blevet aflyst. For Skoleforeningen betyder det, at man nu går i dialog omkring de udfordringer, man gerne havde præsenteret ministeren og udvalget for. I Danmark er finanslovsforhandlingerne i gang. Der er planlagt et virtuelt møde med Sydslesvigudvalget allerede i næste måned og i november venter de årlige budgetforhandlinger.

Hovedårsagen til, at Skoleforeningen har økonomiske udfordringer er, at priser og lønninger stiger hurtigere end tilskuddene. Desuden tager de tyske tilskud ikke helt højde for udgiftsniveauet til social sikring af lærerne, den geografiske spredning og de små enheder, som et mindretalssystem nødvendigvis må bestå af.

- I Skoleforeningen er de personalerelaterede udgifter langt den største post med over 80 procent. Alle disse udgifter styres udefra af overenskomster og prisdannelse – ligesom tilskuddene kommer udefra. Vi er ikke herrer over vores indtægter, og en stor del af vore udgifter er vi heller ikke herrer over. Sparetiltag har således kun kunnet bestå i nedskæringer, siger Skoleforeningens direktør, Lars Kofoed-Jensen.

Det er vigtigt at påpege, at Skoleforeningen, fordi hele området styres udefra, ikke kan gennemtvinge forandringer og det er både en politisk og økonomisk udfordring, hvor Skoleforeningen har brug for hjælp fra Danmark. Udover pris- og lønstigninger er der også en markant aktivitetsudvikling i Skoleforeningen, som koster flere penge.

- Vi har i dag ca. 600 vuggestuepladser, som vi tidligere slet ikke havde. Det er vores forhåbning, at Danmark vil anerkende, at der er kommet en ny opgave til, som hører til i kategorien: Det er noget Skoleforeningen skal levere. Og at anerkendelsen fører til en udvidet ramme – helst allerede fra 2021. Det er der brug for, hvis vi skal kunne opfylde det behov, der er i det danske mindretal, sagde Lars Kofoed-Jensen.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top