"De nye” mødte mindretallet

Speeddating for blandt andet Skoleforeningens nye ansatte med mindretallets organisationer.

Denne uge bød på en særlig begivenhed for de nyansatte inden for det danske mindretal i Sydslesvig, da Skoleforeningen arrangerede et fælles møde for alle nyansatte i de danske mindretalsorganisationer og Friisk Foriining. 

Formålet med dette arrangement var at præsentere hovedorganisationerne og skabe en platform for de nyansatte til at lære om mindretalsarbejdet i Sydslesvig. 

Arrangementet, kendt som »Speeddating,« udgør en vigtig del af Skoleforeningens dialogmøder – en kursusrække, der ruster de nyansatte til de særlige udfordringer, der følger med ansættelse i en mindretals-skoleforening. 

Udover Skoleforeningens egne nyansatte blev også medarbejdere fra andre organisationer inviteret til »Speeddating« for at give dem et fælles indblik i de muligheder, der findes for frivilligt engagement i Sydslesvig og inden for det frisiske mindretal. 

Afgørende

For mindretallene er det afgørende, at deres medlemmer engagerer sig i frivilligt arbejde, og de ansatte inden for organisationerne har et særligt ansvar som multiplikatorer og rollemodeller. Skoleforeningen lægger vægt på, at de ansatte, uanset om de er lærere, pædagoger eller teknisk-administrativt personale, er dybt forankret i det danske mindretal og lever mindretallet i deres dagligdag. 

Udover Skoleforeningen var Sydslesvigsk Forening, SSW, Dansk Kirke i Sydslesvig, SdU, Dansk Centralbibliotek, Sundhedstjenesten, Sprogforeningen og Flensborg Avis repræsenteret og gav de nyansatte indsigt i deres mangfoldige arbejde. De stod også klar til at besvare spørgsmål fra de nyansatte, hvilket bidrog til en dybere forståelse af mindretalsarbejdet og de forskellige aspekter af organisationernes virke.


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top