Coronainformationer til forældrene 3. juni 2020

Coronainformationer til forældrene 3. juni 2020

Kære forældre

Landsregeringen i Kiel har hen over pinse formuleret, hvordan dagtilbuds- og skoledrift skal fortsætte frem til sommerferien og, hvordan planerne ser ud efter sommerferien:

Skoleområdet

 • Fra næste mandag og til udgang af skoleåret skal alle grundskoleelever i skole kontinuerligt. For Skoleforeningen gælder det 1. til 4. klasse og 5. og 6. klasse, der hvor det kan lade sig gøre i forhold til lokaler, personale og hygiejneplaner. Hvordan reglerne omsættes på din skole, får du at vide af din skoleleder. Kan skolen ikke have 5.-6. kl. inde hver dag indtil sommerferien, vil der være en nødpasning for dem i stedet for i tidsrummet. Nødpasningen er fortsat kun muligt for de forældre, som opfylder delstatens retningslinjer på området.
 • Skoleforeningens fritidsordninger SFO/HFO samt SdUs Børne- og Ungdomshuse kan nu genåbnes. Hør nærmere herom hos dine lokale leder.
 • Den hygiejneadfærd vi har lært siden starten af Corona-udfordringen sætter fortsat rammer for, hvordan skolen organiserer skoledagen. Det nye er, at afstandskriteriet på 1,5 meter ikke længere gælder i klasserne i grundskolen. Det gælder dog fortsat på gangene, i skolegården og alle andre steder på skolens matrikel.
 • Undervisningen fokuserer fortsat på fagene dansk, tysk, engelsk, matematik, kulturfagene og naturfagene. Sport og de kreative musiske fag herunder valgfag falder bort op til sommerferien.
 •  Undervisningsministeriet har formuleret en (tysk) skrivelse, som i år bliver vedlagt alle helårsevalueringer/standpunktsbedømmelser. Den er en dokumentation for, at evalueringen i skoleåret 19/20 har fundet sted under ”Corona-betingelser”. Det betyder, at bedømmelsen for 2. halvår tager udgangspunkt i elevens præstation frem til den 13. marts. Indsatsen efter denne dato og frem til sommerferien kan have positiv, men aldrig en negativ indflydelse på bedømmelsen.
 • Undervisningsministeriet har meldt ud, at der kan finde en form for dimissionsfester sted i år. Som udgangspunkt kan en elev deltage med to gæster der har familierelationer. Flere informationer følger i næste uge. 
 • Landet Slesvig-Holsten refunderer gebyrer for aflyste klasserejser. Henvend dig til din skole, hvis du er berørt af dette.
 • Skolen skal optage almindelig kendt drift igen med start af skoleåret 2020/2021.
 • Hører dit grundskolebarn til en risikogruppe eller bor dit barn i en husstand med en, der er i en risikogruppe kan du kontakte din skoleleder for at forhøre dig om individuelle løsninger. At man hører til en risikogruppe skal dokumenteres ved hjælp af en lægeerklæring.
 • Inden grundskoleeleverne fra den 8. juni igen må komme tilbage i skolen kontinuerligt skal forældrene forsikre på skrift, at hverken barnet eller andre i husstanden lider af sygdomssymptomer, der kan have forbindelse til COVID-19. Forældrene forpligter sig også til at meddele med det samme, når denne status ændrer sig. Barnet kan ikke komme tilbage i skolen uden sådan en skriftlig erklæring. Erklæringen udleveres af skolen.
 • Der er ikke noget generelt påbud om, at elever skal gå med mundbind. Din leder melder ud, skulle der være særlige regler på din skole.

Dagtilbudsområdet

Landsregeringen har besluttet at det allerede fra den 1.6.20 bliver muligt at øge gruppestørrelsen i nødgrupperne fra 10 til i alt 15 børn. Dermed overspringes trin 1 i fase 3, som hedder ”eingeschränkter Regelbetrieb” og vi går direkte over i trin 2 i fase 3. 

Tanken er, at dagtilbuddene senest frem til sommerferien har afsluttet genåbningsprocessen og er vendt tilbage til den normale drift.

 Konkret betyder det, at der fra den 1.6.20 gælder:

 • Gruppestørrelsen kan øges fra 10 til 15 børn.
 • Børn, der modtager særlige støtteforanstaltninger via det offentlige, børn med særlige sproglige udfordringer samt alle førskolebørn kan møde op gennemgående.
 • Nødgruppeordningen fortsætter som hidtil. Alle øvrige børn kan modtage pasning via turnusordninger.
 • Nye børn, som (hvis alt kører som forventet) optages per 1.8., kan sammen med deres forældre komme på besøg i forbindelse med indkøringen.

Pædagogiske Dage

Skoleforeningen aflyser i år de Pædagogiske Dage på dagtilbudsområdet. Dagtilbuddene åbner derfor to dage tidligere (d.27. og 28. juli) for at imødekomme forældrene.


Åh nej, vi skal spise

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

En af grupperne i Kappel Daginstitution havde det svært, og de voksne var ved at give op. Så rakte de ud til PPR

Scroll to top