CORONAINFORMATIONER TIL FORÆLDRENE 18. august 2020

CORONAINFORMATIONER TIL FORÆLDRENE 18. august 2020

Corona-tilfælde på en af vores skoler

På en af de danske skoler i Flensborg er der blevet konstateret et Corona-tilfælde. Det har betydet, at 9. og 10. klasse på skolen er sendt i karantæne af sundhedsmyndighederne. Det er 16 ud af 22 lærere også.

For de næste to uger betyder det, at der vil være en blanding af matrikelundervisning og fjernundervisning på skolen.

Skoleforeningen har gjort det slesvig-holstenske undervisningsministerie opmærksomme på, at de regler, som ministeriet har meldt ud i forhold til, at lærere i en skole kan undervise på tværs af kohorterne, ikke er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes håndtering . Det har ført til, at størstedelen af lærerstaben på den berørte skoler er sat i karantæne. Der er i øvrigt ikke ens håndtering af, hvornår man bliver sat i karantæne i de forskellige sundhedsmyndigheder i Sydslesvig.

Forkølelsessymptomer

På baggrund af spørgsmål til diagrammet: Erkältungssymptome: Darf mein Kind in der Kita oder Schule?, har vi været i kontakt med Ministeriet og Gesundheitsamt for at få præciseret hvad fremgangsmåden betyder:

  • Får et barn forkølelsessymptomer, holdes det hjemme i 48 timer. Udvikler barnet i denne tid ikke yderligere symptomer, der er relateret til covid-19 (bl.a hoste, feber), kan det komme tilbage i institutionen (også med en løbende næse).
  • Sunde søskendebørn, kan fortsat komme i dagtilbud og skole.
  • Såfremt barnet eller en anden i husstanden får symptomer relateret til Covid-19, må barnet ikke komme i dagtilbud og skole.
  • Det samme gælder naturligvis ved direkte mistanke om Covid-19, hvor barnet ikke må komme i dagtilbud og skole. Hvis Gesundheitsamt udsteder en karantæne til søskendebørn, der ikke umiddelbart har covid-19 symptomer, må disse ikke komme i dagtilbud og skole. Det er alene Gesundheitsamt, der udsteder karantæne enten kun for barnet eller for hele husstanden.

Forældreinformationer på dagtilbudsområdet

Alle dagtilbud er nu allerede godt i gang igen i tre uger. Vi forsøger at gøre alt for, at I og jeres børn oplever en ”almindelig” hverdag i institutionen. Selvom vi er tilbage til det man kalder for ”normal drift” (på tysk- Regelbetrieb) er hverdagen præget af hygiejneregler og til tider organisatoriske forandringer meldt ud via institutionen. Det er afhængigt af pandemiens udvikling og kan desværre ikke undgås. Vi håber her fortsat på jeres fleksibilitet og tålmodighed, som I har vist vores institutioner i perioden fra marts og indtil vores ”normale drift” gik i gang lige inden sommerferien. Skoleforeningen følger reglerne og anbefalingerne fra ministeriet og sundhedsmyndighederne 1:1.

Vi skal nu sammen arbejde på at minimere smitterisikoen. Derfor appellerer vi til, at I som hjem overholder og bakker op om de regler, der meldes ud fra institutionen og sætter jer ind i nødvendige restriktioner. Vores dagtilbud har et stort ansvar for at beskytte alle børn og personalet for at blive smittet. Derfor er en sikker og sensibel håndtering af mulige sygdomssymptomer nødvendig. Vi er på vej ind i en årstid hvor forkølelser står på dagsordenen.

Forældreinformationer på skoleområdet

Når skoleåret starter forsøger vi på skolerne at gøre alt for, at I og jeres børn oplever skoledagen som værende ”almindelig”. Men hverdagen bliver præget af hygiejneregler og til tider organisatoriske forandringer meldt ud fra skolen. Det kan desværre ikke undgås alt efter udviklingen af pandemien. Og vi håber igen på samme fleksibilitet og tålmodighed, som I har vist vores skoler i perioden fra marts til sommerferien.

Skoleforeningen følger reglerne og anbefalingerne fra ministeriet og sundhedsmyndighederne 1:1. Vi skal nu sammen arbejde på at minimere smitterisikoen. Derfor appellerer vi til, at I som hjem overholder og bakker op om de regler, der meldes ud fra skolen. Og vi håber, at I får grundige samtaler med jeres børn om de nødvendige restriktioner.

Grundprincippet bliver normal drift for alle på skolen. Ved særlige undtagelser kan enkelte klasser eller årgange have dage eller enkelte timer med fjernundervisning. I vil opleve, at skemaet kan skifte. Skolen vil melde ud, hvordan strukturen og forandringerne vil se ud lokalt. Alle steder overholder vi klassetrinnets timetal i fagene og vi overholder målene fra vores læreplaner.

Evalueringsskemaer giver muligheden for bedre at målrette undervisningen for den enkelte elev og at gå i dialog med jer forældre. Der har været forskellige meldinger i medierne vedr. økonomisk hjælp til familier til køb af IT-udstyr. I vil høre nærmere herom fra jeres skole, når vi enkelthederne på plads. Sammen kan vi gøre meget for, at den trygge almindelige skoledag sikres. Vi glæder os til at starte op igen samme med jer alle og særligt med jeres børn.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top