Coronainfomationer 11. december

Coronainfomationer 11. december
Kære forældre
Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther har i dag i en regeringserklæring meddelt, at der kommer nye Corona-restriktioner på skole og dagtilbudsområdet fra den 14. til den 18. december:
Der vil ikke være matrikelundervisning, men fjernundervisning for eleverne i 8 klasse og opefter.
Prøver og eksamen for elever i 8. klasse og opefter som er planlagt i denne periode, kan udskydes hvis det er muligt eller gennemføres, hvis det er nødvendigt. Kontakt din skoleleder for at høre nærmere.
 
For eleverne i 1. til 7. klasse vil der være matrikelundervisning, men ministerpræsidenten appellerer til, at også de mindste elever bliver hjemme, hvis det er muligt. Det betyder, at I som forældre i givet fald skal underette skolen om at i ønsker at jeres børn bliver fritages fra matrikelundervisningen. De kan så for eksempel få opgaver med hjem, eller afhente dem på skolen. Der vil ikke finde fjernundervisning sted parallelt med matrikelundervisningen.
 
For eleverne i læringsgrupper for børn med generelle og omfattende indlæringsvanskeligheder i 8. klasse og opefter er det op til den enkelte skole, om der vil være matrikelundervisning. Kontakt din skoleleder for at høre nærmere.
 
Dagtilbuddene forbliver åbne, men der appelleres også her til, at børnene bliver hjemme, hvis det er muligt.
Flensborg Avis har haft en fejlmelding i deres liveblog, som siger, at dagtilbuddene »kun« kører med nødpasning. Det er ikke korrekt.
Desuden ar delstatsregeringen i Kiel har besluttet, at den 7. januar og 8. januar 2021 skal være såkaldte »Distanzlern-Übungstage«. Baggrunden er et ønske om at gøre det muligt for familierne at blive hjemme efter et eventuelt familiebesøg, og derved at kunne udelukke en mulig smitte med Corona. De to dage skal også give rum til at øve og videreudvikle fjernundervisningen. For elevernes betyder det at:
1.-7. klasse får opgaver og materiale med hjem, som de arbejder selvstændigt med derhjemme torsdag og fredag.
8. klasse og opefter har digital fjernundervisning og/eller øver sig i digital fjernundervisning i de to dage. Hør nærmere herom hos de enkelte lærere.
 
Læringsgrupper for børn med generelle og omfattende indlæringsvanskeligheder på de forskellige skoler har almindelig matrikel-undervisning den. 07.-08.01.2021.
 
Der tilbydes nødpasning til 1.-7. klasse begge dage for alle børn hvor forældrene ikke selv kan organisere en pasningsmulighed. Nødpasningen vil foregå i de allerede etablerede kohorter og indenfor skolens og fritidsordningens almindelige åbningstid (for de børn der er tilmeldt en fritidsordning).
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til din skoleleder.

Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top