Corona-informationer til forældrene på skoleområdetCorona-informationer til forældrene på skoleområdet

Corona-informationer til forældrene på skoleområdetCorona-informationer til forældrene på skoleområdet

Kære forældre - godt nytår!

2021 starter med, at vi fortsat sammen håndterer de udfordringer, som Corona stiller os og især jer derhjemme. Det er ikke muligt at forudse, hvordan skolens praksis præcis kommer til at se ud fra nu og frem til påske. Det vi ved, er, at jeres barn fortsat vil opleve en anderledes skolegang. Der vil fortsat være fokus på dit barns læring og trivsel for barnet og den unge.

Landet har foreskrevet, hvordan praksis ser ud frem til d. 31.1.2021. Coronareglerne finder I også på vores hjemmeside www.skoleforeningen.org.
På skoleområdet fortsætter vi med fjernundervisning og med undervisning på skolen for de elever, der skal til eksamen til sommer. Formen melder din skole ud. Undervisningen kan også foregå i et mix med delvis tilstedeværelse på skolen.

Der er nødgruppeordninger for jer, der som familie ikke har alternative pasningsmuligheder frem til den 31.1.21. Vi fortsætter her med de kendte regler for nødgrupper. De ser sådan her ud:

  • Dit barn sikres en plads i nødgruppen, når mindst én af jer forældre arbejder inden for systemrelevant erhverv (se venligst § 19 VO Kritische Infrastruktur). Oversigten finder du også på vores hjemmeside.
    Dit barn sikres en plads i nødgruppen, når du er eneforsørger og er i job.
    Det er dig selv, der ud fra de i §19 formulerede krav på tro og love giver udtryk for, at dine oplysninger er oprigtige og ærlige. Det er ikke din arbejdsgiver, der skal udfylde en skriftlig tro og love-erklæring. Har du ingen alternative pasningsmuligheder, skal du ikke dokumentere dette over for institutionen.
  • Børn i særlige udfordringer: I tilfælde af, at dit barn har et større socialpædagogisk behov (bei erhöhtem Förderbedarf), har dit barn krav på plads i en nødgruppe. Det gælder for eksempel, hvis dit barn skulle være særlig udfordret på det sproglige udviklingsområde.
    Hvis dit barn ud fra et trivsels og beskyttelsesblik (sikring af Kindeswohl) har særlige behov, er plads i nødgruppen også en mulighed. Barnets lærere vil under alle omstændigheder være i dialog med dig og vil efter behov inddrage de respektive samarbejdspartnere. Med nødgruppen er skolen med til fortsat at kunne understøtte en god udvikling.

 

Kontakt din skole, når der opstår en ny situation for dig hjemme, eller hvis du har brug for råd.

For at understøtte dig som forælder, har landet også besluttet følgende:

Bidragsfri januar måned ift. fritidsområdet. Hvis du allerede har betalt for januar, så vil beløbet blive refunderet hurtigst muligt.

Pas godt på jer selv og hinanden :)

 

Mange hilsner

Olaf Runz og Eberhard von Oettingen

 

Læs undervisningsministeriets nyeste forordning her


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top