Corona-Informationer på dagtilbudsområdet

Corona-Informationer på dagtilbudsområdet

Aktuelle Coronainformationer

Kære forældre

Landet har nu tilpasset Coronareglerne, som I også finder på vores hjemmeside www.skoleforeningen.org. På dagtilbudsområdet fortsætter vi med nødgruppeordninger, for dig som den forælder, der ikke har alternative pasningsmuligheder, frem til den 31.1.21. Vi fortsætter her med samme regler for nødgrupper som I kender. De ser sådan her ud:

Du sikres pasning for dit barn i nødgruppeordninger, når mindst én af jer forælder arbejder inden for systemrelevant erhverv (se venligst § 19 VO Kritische Infrastruktur). Oversigten finder du også på vores hjemmeside.
Du sikres ligeledes pasning for dit barn i nødgruppen, når du er eneforsørger og er i job.
Det er dig selv, der ud fra ovenstående krav på tro og love giver udtryk for, at dine oplysninger er oprigtige og ærlige. Det er ikke din arbejdsgiver, der skal udfylde en skriftlig tro og love-erklæring.

Har du ingen alternative pasningsmuligheder, skal du ikke dokumentere dette over for institutionen.

Børn i særlige udfordringer: I tilfælde af, at dit barn har et større pasningsbehov end det, du inden for jeres familiære rammer selv kan tilrettelægge, har dit barn krav på plads i en nødgruppe. Det gælder for eksempel, hvis dit barn skulle være særlig udfordret på det sproglige udviklingsområde. Hvis dit barn ud fra et trivsels og beskyttelsesblik (sikring af Kindeswohl-Vermeidung) har særlige behov, bliver en pasning i nødgruppen også mulig. Dine pædagoger vil under alle omstændigheder være i dialog med dig og vil efter behov inddrage de respektive samarbejdspartnere, for at afstemme kravet og mulighederne ift. denne særlige indsats Med nødgrupperne er dagtilbuddene med til fortsat at kunne understøtte og skabe en balance og god udvikling.

For at understøtte dig som forælder, har landet-  ud over nødgruppeordningerne - også besluttet følgende:

-        Bidragsfri januar måned (meddelelsen er gået ud til jer)

-        Når du udelukkende kan passe dit barn hjemme, kan du ansøge jf. børnesygedagpenge (Kinderkrankengeld) om 10 ekstra dage. Er du eneforsørger kan du ansøge om 20 ekstra dage

-        If. Infektionsschuztgesetz (IfSG) bliver det yderligere muligt for dig, der ikke har krav på nødgruppen og skal sikre pasning hjemme, at få erstatningsløn på 67 % for op til 10 uger. Er du eneforsørger forlænges erstatningsløn-perioden med yderligere 10 uger.     

Du finder uddybende informationer rundt om dine spørgsmål på:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Kita.html

Pas godt på jer selv og hinanden :)

Venlig hilsen

Petra von Oettingen

 

Her kan du læse socialministeriets seneste forordning

Her finder du listen over systemrelevante erhverv


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top