Christianslyst skal overdrages til skoleforeningen

Dansk Skoleforening for Sydslesvig arbejder hen imod at overtage kursuscentret Christianslyst fra 1. januar 2020.

Christianslyst skal overdrages til skoleforeningen

Skoleforeningen er i en tæt dialog med Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget omkring, hvordan opgaven kan løses.

- Det er af stor betydning for Skoleforeningen, at der er tale om en opgave for hele mindretallet som SKAL løses – og derved ville Skoleforeningen altid være økonomisk involveret, siger Skoleforeningens formand, Udo Jessen, som mener, at det nye engagement derfor helt naturligt skal blive en del af Skoleforeningens resultataftale med Sydslesvigudvalget.
Christianslyst har i de seneste år haft et strukturelt underskud på cirka 120.000 euro om året. I Skoleforeningen har man et begrundet håb om, at der kan opnås synergieffekter med hensyn til drift, administration og markedsføring i forhold til Skoleforeningens øvrige opgaver, herunder Jaruplund Højskole.

Garantisum
Opretholdelsen af Christianslyst som Sydslesvigs gæsteværelse er af stor betydning ikke mindst for Grænseforeningen, som er en fremtrædende bruger.
- Vi er rigtig glade for, at Skoleforeningen er villig til at påtage sig denne opgave. Der er for os at se ingen, der bedre end Skoleforeningen kan løse den bundne opgave at fastholde et velfungerende Sydslesvigsk gæsteværelse, siger Grænseforeningens formand, Jens Andresen. 
I Grænseforeningen er der stor forståelse for Dansk Skoleforenings økonomiske udfordringer. Grænseforeningens bestyrelse har derfor besluttet at stille en garantisum på i alt 1 million kroner til rådighed i forbindelse med Skoleforeningens drift af Christianslyst. Beløbet vil være øremærket delvis dækning af uventet store tilskudsbehov og delvis dækning af uventede store vedligeholdelsesopgaver. Garantien gælder i fem år fra den 1. januar 2020.


Opgaven skal løses
I Sydslesvigudvalget er der en klar holdning til, at gæsteværelsesfunktionen er noget, mindretallet skal løse:
- Christianslyst er Sydslesvigs største gæsteværelse. Med de mange skoleelever, der hvert år besøger Christianslyst, og med de opgaver, Skoleforeningen i øvrigt har, er det på mange måder naturligt, at det er Skoleforeningen, der får denne opgave. Vi er glade for, at Skoleforeningen også i denne svære tid vedkender sig sit ansvar. Vi er også glade for, at Grænseforeningen vil støtte økonomisk, sådan at det er muligt, uden at det går ud over midler til at skaffe flere vuggestuepladser eller renovere skoler, erklærer et samlet Sydslesvigudvalg.

Udvikling på dagtilbuds- og skoleområdet
Og det er netop også vigtigt for Udo Jessen, at engagementet omkring Christianslyst ikke må spænde ben for Skoleforeningens vigtige opgaver, der handler om udvikling på dagtilbuds- og skoleområdet.
- Der er begrundet håb om, at der både på kortere og længere sigt kan hentes støtte til nødvendige renoveringsopgaver, og vi vil søge tilskud til de mest akutte renoveringer, siger Udo Jessen.
Skoleforeningen har foretaget en undersøgelse af Christianslyst, og den overordnede konklusion er, at bygningen er i en acceptabel stand i forhold til alderen, men at der selvfølgelig er et renoveringsbehov.
- Vi siger ja til opgaven nu, også for at sikre de mennesker der er ansat på stedet, og den fremtidige drift – men skulle det i løbet af en årrække mod forventning vise sig, at det er uholdbart, må vi til den tid tage den videre drift op til ny overvejelse, siger Udo Jessen.

Samarbejde i mindretallet
Hidtil har Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger drevet Christianslyst og SdUs formand, Kirstin Asmussen er glad for, at stedet og arbejdspladserne, med en overdragelse til Skoleforeningen, kan bevares.
- Stedet har en stor betydning for os alle i mindretallet, og at vi nu har fundet en løsning, er et godt eksempel på, at vi har et tillidsfuldt samarbejde i mindretallet og at vi kan opnå resultater, siger hun.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top