Byggeri med bæredygtighed i Fokus

Vinder af arkitektkonkurrence om nyt mindretalscenter i Tarp er fundet.

Med en bevilling på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal arbejder Dansk Skoleforening med at etablere første fase af et nyt stort mindretalscenter i Tarp. Den første fase består af et dagtilbud til 100 børn.

Som en del af arbejdet har der også været afholdt en arkitektkonkurrence om hele det nye center. Den konkurrence har nu fundet en vinder. Vinderforslaget »Rum til alle« er udarbejdet af det danske arkitektfirma AART Architects og den tyske samarbejdspartner AX5-Architekten. Deres fælles idé har været at bygge mindretalscenteret op som »en lille landsby ved gadekæret«.

Dommerkomitéen havde i alt tre gode forslag at vælge imellem, og det var ikke et let valg. Men i vinderforslaget kunne komiteen bedst se rum til både dagtilbud, skole og foreningsliv. Mindretallet får med vinderforslaget blandt andet tre forskellige typer samlingsrum af forskellig størrelse: Det lille i daginstitutionen, den mellemstore dobbelthøje aula i skolebygningen og den store idrætshal til de virkeligt pladskrævende aktiviteter.

Rummene har synlige og ligeværdige adgangsforhold fra ankomstpladsen, der kan danne ramme om mange forskellige typer aktiviteter til gavn for fællesskabet. Den første fase i projektet er daginstitutionen, og der arbejdes nu på at rejse midler til at gå videre med anden fase; skole og idrætshaller.

Genkendelighed

I begrundelsen for vinderforslaget fremhæves blandt andet, at ”forslaget skaber en fin samling af fritliggende bygninger med samme detaljering, materialer og udformning omkring det centrale ankomstrum, så der fastholdes en overordnet sammenhæng og genkendelighed. Herved skabes en harmonisk helhed og et mindretalscenter med en klar og tydelig identitet, der samtidig er skaleret efter og tilpasset den lokale kontekst.” Byggeriet er overvejende i træ med lavt Co2-aftryk og bæredygtighed i fokus.

”På vegne af Skoleforeningen – men også på vegne af hele mindretallet i og omkring Tarp – siger vi tak til A.P. Møller Fonden for en ganske særlig gave. Vi takker også for opbakningen til vores visionen om at skabe et mindretalscenter tænkt fra bunden og placeret uden for de store sydslesvigske byer – som samlingspunkt for det danske arbejde. Det er her, hvor vi hver dag mærker det store engagement,” siger Direktøren for Dansk Skoleforeningfor Sydslesvig, Lars Kofoed-Jensen.

Det nye center skal bidrage til at styrke samhørigheden i grænselandet. Kernen i mindretalscentret skal være dagtilbud og på sigt en skole med en række faciliteter, som skal udvikles i to faser med blik på, at de kan benyttes af alle aldersgrupper og dermed være til glæde for hele lokalsamfundet.”

Projektet med at skabe et mindretalscenter i Tarp er delt op i to faser:

Fase 1: Opførelsen af et dagtilbud med plads til to vuggestuegrupper (0-3 år), to aldersintegrerede grupper (0-6 år) og to børnehavegrupper (3-6 år) med alle tilhørende lokaler og faciliteter. Det giver plads til op til 125 børn, og det skal bygges på en sådan måde, at det forberedes for udvidelse med yderligere to grupper. Med en bevilling på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i 2022 kan første fase af det nye mindretalscenter nu realiseres.

Fase 2: I projektets anden fase 2 skal opføres en skole til 120-150 elever med idrætshal, en idrætshal samt foreningslokaler til det danske mindretal.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top