Brugerbetaling, ét mindretal og digitale børn

Principbeslutning på fritidsområdet og brugen af »mobile devices« var nogle af emnerne på det seneste fællesrådsmøde.

Som det altid er tilfældet på forårets fællesrådsmøde i Skoleforeningen, var regnskab og budget på dagsordenen, da forældrerepræsentanterne mødtes på Jes Kruse-Skolen i Egernførde før påske. 

Økonomien tog som forventet en del af tiden, men der var også andre emner, fællesrådet skulle informeres om, drøfte og tage stilling til.

Orientering

Blandt andet var »Samarbejde i mindretallet« sat på dagsordenen som et orienteringspunkt.

Fra regionalmøderne ved man, at der er store forskelle i samarbejdet ude omkring i Sydslesvig, fra »nærmest ingenting til næsten fuldstænding koordinering af tilbud«, sagde skoledirektør Lars Kofoed-Jensen. og understregede:

- Det er vigtigt, at de, der kommer ind hos os, tager hele pakken.

Han fortsatte:

- Vi er ét mindretal, og Skoleforeningen har et stort ansvar for at bidrage til at lette adgangen til de øvrige foreninger og fortælle, hvilke tilbud der findes til vores familier.

Beslutning

Lige som den korte orientering gik det også hurtigt at træffe en principbeslutning om fremtidig brugerbetaling i fritidsordninger. 

En sådan beslutning, som allerede blev vedtaget for dagtilbudsområdet for syv år siden, skal sikre, at Skoleforeningens brugerbetaling ligger på samme niveau som flertalssamfundets. Da der med virkning fra 2026 indføres »Ganztagsbetreuung«, der tilsiger, at alle børn i grundskolen har krav på at blive passet i enten heldagsskole eller på fritidshjem, var det ønsket også på fritidsområdet at træffe en principbeslutning. Med en sådan kan der nemlig foretages løbende justeringer uden hver gang at have fællesrådet til at godkende dem. 

Da beslutningen gerne skulle have virkning allerede fra det kommende skoleår, havde styrelsen indstillet til fællesrådet at se bort fra en andenbehandling af forslaget. Det imødekom fællesrådet og vedtog principbeslutningen uden videre diskussion. 

Drøftelse

Der var til gengæld lagt op til at åbne munden, da dagsordenen var nået til punktet »Digitalisering og mobile devices i Skoleforeningen«.

Delstaten Slesvig-Holsten har udsendt en skrivelse om, at alle institutioner skal have en politik omkring skoleelevers brug af mobile enheder og har opfordret til, at temaet diskuteres i forskellige fora.

Selv om styrelsen efter de regionale møder har et klart indtryk af, at stort set alle skoler har beskæftiget sig med temaet, lagde den derfor op til, at også fællesrådet drøftede emnet, og der blev sat lidt tid af til erfaringsudveksling i grupper.

Om man helt vil forbyde telefoner i skoledagen eller for eksempel give lov til at hente dem frem til brug i undervisningen er for så vidt underordnet. Vigtigt er det, at der er taget stilling til det.

Temaet vil blive drøftet yderligere ude på skolerne i den kommende tid.


Det betyder noget for fællesskabet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Den 1. juli tager blandt andre Jørgensby-Skolen en tur i Idrætsparken for at se Sydslesviglandsholdet spille EM-kamp.

Vores lærer - sangskriveren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Lisa Stammer er en af ophavspersonerne bag den officielle Europeada-sang. Og hendes elever i Slesvig har haft en finger med i spillet.

Vores lærer - landsholdsspilleren

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Take Gniosdorz er 22 år, lærerstuderende og af og til vikar på blandt andet Jørgensby-Skolen i Flensborg. Men han er også landsholdsspiller i fodbold.

Scroll to top