Brobygger til erhvervsuddannelser

Ladelund Ungdomsskole har nytænkt, hvad og hvordan unge skal lære i et år, hvor skolen også fylder 40 år.

Brobygger til erhvervsuddannelser

Ladelund Ungdomsskole har siden det forgangne skoleår ændret måden at undervise på. Fokus er at klæde de unge på til erhvervsuddannelser.

- Vi er jo en almindelig fællesskole, hvor eleverne blandt andet kan tage en ESA-afslutning efter 9. klasse. Men samtidig tilbyder vi noget, som de andre fællesskoler ikke tilbyder. Vi er brobygger til erhvervsuddannelser og har særligt fokus på at gøre eleverne klar til at fortsætte i erhvervslivet, siger forstander på Ladelund Ungdomsskole Tore Bock.

- Overordnet handler det om, at eleverne tit ikke har lært nogle af de ting, der er vigtige for erhvervslivet eller for den sags skyld for at være en ung voksen: Hvordan løser man en større opgave? Hvordan skaber man en struktur for sit arbejde? Eller hvor man finder hjælp henne, når man ikke kommer videre? Eleverne ved tit ikke nok om dem selv: Hvilke kompetencer har de? Hvor har de huller? Og hvordan opnår de deres mål?, siger han.

Åben undervisning

Undervisningen på Ladelund Ungdomsskole er derfor tilrettelagt meget åbent. Ved siden af de almindelige fag er der på skemaet sat tid af til selvstændigt arbejde, hvor eleverne med hjælp fra lærere selv tilrettelægger det, de arbejder med og dermed målrettet kan lukke de huller, de har.

- En elev, som er god til for eksempel matematik, kan således bruge disse åbne timer til et fag, hvor han eller hun har brug for at udvikle sig, siger Tore Bock.

Sidefagene på Ladelund Ungdomsskole er tilrettelagt som kurser, som eleverne selv kan vælge sig ind på.

- Lærerne hjælper til med, at eleverne holder overblikket, så vi sikrer, at de kommer rundt om alle fag. Men hvornår de vælger for eksempel biologi og med hvilken lærer, bestemmer de selv, siger han.

En skoledag afslutter hver dag også med noget praktisk: Idræt, formning, sløjt eller hjemkundskab for eksempel. Ladelund Ungdomsskole arbejder også med linjefag, som man gør på efterskoler i Danmark.

- Vi har for eksempel faget ”livsduelighed” med emner som ”hvordan tegner jeg en forsikring?”, ”Hvad kosterne en kontrakt til en mobiltelefon?”, lappe en cykel, slå brande. Det vi vil styrke med denne form for undervisning, er elevernes selvstændighed, og at de lærer at tænke i strukturer. Alle disse tiltag evaluerer vi sammen med eleverne, som skriver en læringslogbog, hvor de protokollerer, hvad de har arbejdet med, siger han.

Både for elever og lærere har det været en stor omstilling at gå væk fra almindelig skemaundervisning. Det er en proces som strækker sig over flere år. Ladelund Ungdomsskole har for skoleåret 23/24 indgået aftaler med EUC Syd i Tønder og Berufs Ausbildungswerk i Nibøl, som giver eleverne mulighed for at gennemføre kompetenceforløb omkring styrker og praktikforløb i forskellige håndværk. Skolen arbejder desuden med et særligt koncept, som analyserer eleverne styrker.

Jubilæum

I skoleåret 24/25 vil Ladelund Ungdomsskole prioritere løbende at lave projektorienteret undervisningmed projekter på tværs af fagene.

Det er en tid med store omvæltninger for en skole, som har en lang historie i det sydslesvigske skoleliv. Lørdag den 3. september fejrer skolen sit 40 års jubilæum.

- For mange er og var Ladelund mere end bare en skole, men tit også del af familien og et hjem. Vi glæder os rigtig meget til at møde elever fra dengang og høre om deres historier og oplevelser. Det samme gælder selvfølgelig forhenværende ansatte. Vi har lavet et program med snak, samvær, fællesskab, lidt musik og mad og glæder os til, at folk kommer forbi mellem klokken 14 og 28. Tilmelding kan ske på 04666-714 eller ladelund.ungdomsskole@skoleforeningen.org, siger Tore Bock.

Daniel Dürkop

Kommunikation@skoleforeningen.org


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top