Børn i bevægelse

Actionkasser giver dagtilbudsbørn 25 minutters bevægelse og fællesskab.

Skoleforeningens 54 dagtilbud har lige fået hver en »Actionkasse« fra foreningen Action Kids. Mellem jul og nytår var projektleder Thomas Fedder en tur forbi Skoleforeningens indkøbskontor for at afleverer de 54 kasser, som nu fordeles til institutionerne via bogbussen.

Actionkasserne giver dagtilbudsbørn 25 minutters bevægelse og fællesskab i – indtil videre – tre forskellige universer: “Action Kids på Bondegården”, “Action Kids på Zoofari” og “Action Kids på rumfart”.

Action Kids konceptet er udviklet i børnehøjde, og alle børn kan være med uanset alder, køn, vægt og motoriske færdigheder. Dermed er der bedre mulighed for at inkludere alle børn – også dem, der ellers ikke er så gode til sport og konkurrencepræget boldspil. Konceptet er opbygget omkring fire grundelementer taget fra børnenes eget univers: Historiefortælling, musik, øvelser/lege og farverige tegninger, der tilsammen motiverer børnene til at være fysisk aktive og bruge deres fantasi samtidig med, at de har det sjovt sammen.

Action Kids er fællesskabende, og alle børnene er vindere. Hvert af de tre universer er en fortælling, hvor børnene skal udføre en række motionsaktiviteter, som relaterer til historien (f.eks. muge ud hos elefanterne). Børnene bliver visuelt og auditivt guidet, og den specialkomponerede musik understøtter de enkelte motionsaktiviteter.

Gennem styret leg, fælles motionsaktiviteter og visuel og auditiv stimulering er Action Kids et effektivt redskab til at fremme gode motionsvaner og nedbringe skærmtiden.

Donation

- Vi er en lille, almennyttig forening, som prøver at udbrede vores Actionkasser uden, at det skal koste dagtilbuddene noget. Derfor søger vi forskellige fonde til at betale for kasserne, siger Thomas Fedder.

Blandt andet har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mærsk Møllers Fond til almene Formål og TrygFonden støttet projektet med millionbeløb. I forhold til Actionkasserne til Sydslesvig har Action Kids søgt Traugott Møllers Fonden, som støtter kulturelle og humanitære aktiviteter i det dansk-tyske grænseland. Fonden har bevilliget 54.000 kroner til Skoleforeningen.

- Det er vi meget taknemmelige for, siger Skoleforeningens pædagogiske konsulent på dagtilbudsområdet Sisse Kjær Larsen, som har haft ideen til at få Aktionkasserne til Sydslesvig.


Det handler om mod

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Mod er en styrke. Og selv om ikke alle synes, de er modige, er de det måske alligevel. Det ved indskolingen i Store Vi-Vanderup.

Scroll to top