Begge institutioner skal blive hørt

Begge institutioner skal blive hørt

Det er meget beklageligt, at samarbejdsrådet på Kobbermølle Skole har valgt at nedlægge sit hverv. I Skoleforeningens Styrelse mener vi, at det i en sammenlægningsproces en meget stor fordel, at begge institutioner bliver hørt. Derfor håber jeg, at der er forældre fra Kobbermølle, som er villige til at ledsage og tage indflydelse på denne proces, når der afholdes suppleringsvalg til samarbejdsrådet i Kobbermølle.

At man i Harreslev hilser børnene fra Kobbermølle velkomne er helt naturligt. Om det giver mening, at alle børn flytter skole allerede efter sommerferien eller om en anden løsning gavner børnene mere, er netop det, der skal snakkes om i sammenlægningsprocessen. Det er derfor helt klart, at processen bliver nemmere for både børn, forældre og medarbejdere, hvis den sker i dialog mellem de to institutioner. Det er også noget, der skaber tillid og gør, at man kommer til at føle tryghed overfor det nye. Denne erfaring har vi også gjort under sammenlægningen af Store Vi og Vanderup Danske Skoler og i Vimmersbøl.

Udo Jessen

Proceduren for sammenlægningen har vi allerede beskrevet: Efter at Skoleforeningens Fællesråd har besluttet, at skolerne i Harreslev og Kobbermølle skal sammenlægges, er alle elever fra skoleåret 2020/21 elever på Harreslev-Kobbermølle Danske Skole. I en overgangstid er det en skole med to matrikler. Hvordan de to matrikler bruges, er helt op til skolen.

Til det kommende store forældremøde den 16. april er der lagt op til, at begge skoler vælger forældrerepræsentanter til det nye samlede samarbejdsråd med udgangspunkt i de nuværende sammensætninger for de to skoler. Både de to nuværende og det kommende fælles samarbejdsråd kan sammen med skoleledelsen i fællesskab finde ud af, hvordan man fordeler den plads og de resurser man har, mest hensigtsmæssigt.

Hvis ikke det er muligt at vælge et samarbejdsråd på Kobbermølle Skole, der varetager en opgave i processen, tager vi det op i Skoleforeningens Styrelse, hvordan sammenlægningen kan fortsætte i tæt dialog med forældrekredsen i Kobbermølle.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top