Bedre trivsel og udbytte

På Askfelt Danske Skole har de indført forskellige læringszoner, for at optimere læringen.

 

Bedre trivsel og udbytte

Det var ved et tilfælde, at skoleleder Kasper Stavnsbo fra Askfelt Danske Skole opdagede konceptet »fremtidens fleksible læringsrum« med forskellige zoner til fremtidens fleksible læringsrum fra et lille dansk firma ved navn »Environment for Learning.« Konceptet lød spændende, synes Kasper og tog kontakt til firmaet og deltog sammen med en lærer i et seminar om konceptet. 

Efter seminaret var Kasper overbevist om, at dette var noget, de også ønskede at implementere. Samarbejdsrådet og lærerne har bakket op om ideen fra dag ét, og da forældrene i 3.-4. klasse blev præsenteret for ideen var der også kun positive tilbagemeldinger- selvom deres børn i princippet er blevet gjort til forsøgskaniner.

Med en særbevilling på 10.000 euror fra Skoleforeningen blev det muligt at realisere projektet. 

Skolen besluttede sig for at opdele 3.-4. klasses lokale i zoner, da de havde oplevet nogle udfordringer i denne klasse. Formålet med dette projekt er at forbedre elevernes trivsel og læringsudbytte. 

Lokalet er nu opdelt i fire zoner: rød, gul, grøn og blå. Den røde zone er feedback- og evalueringszonen, hvor der lægges vægt på formativ evaluering, hvilket betyder at lærer og elever snakker om det arbejde, eleverne er i gang med. Den gule zone er stillezonen, hvor eleverne kan trække sig tilbage og arbejde i fred uden at snakke. Den grønne zone er allezonen, hvor eleverne starter timen på den store grønne trappe og modtager fælles beskeder, hvorefter den bliver til en arbejdszone, ligesom den blå zone, som er dedikeret til gruppearbejde.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top