Analyse af mindretallets struktur offentliggøres

Analyse af mindretallets struktur offentliggøres

Efter strukturdebatten igen blussede op i 2019 henholdsvis 2018 besluttede Det Sydslesvigske Samråd, at forvaltningscheferne skulle foretage en omfattende analyse af strukturen i Sydslesvig.

Der blev udarbejdet et kommissorium med målsætningen at afdække effektiviserings- og organisationsmulighederne.

Analysearbejdet har forvaltningscheferne nu afsluttet, og der er fremlagt en omfattende rapport, der lægges ud på organisationernes hjemmesider.

Forvaltningschefernes rapport omfatter en analyse af mindretallets udfordringer samt den nuværende struktur. Desuden har forvaltningscheferne set på fire scenarier, der kunne danne grundlag for en ny struktur i mindretallet.

 Rapporten blev fremlagt Det Sydslesvigske Samråd på den lukkede del af mødet den 25. maj.

Derved understregede forvaltningscheferne, at der i rapporten ikke er foretaget prioriteringer eller stillingtagen. Rapporten fremlægger mulighederne, men det er op til hver enkelt organisation at bedømme, om og i hvilket omfang strukturforandringer skal foretages.

Sagligt og godt samarbejde

Forvaltningscheferne understregede ved mødet i Samrådet, at samarbejdet i forbindelse med analysen har været konstruktivt og sagligt. Det fremgår også af rapporten, fremhævede flere af organisationernes formænd.

 Videre forløb

Lars Kofoed-Jensen, Skoleforeningens direktør, fremlagde rapporten på vegne af forvaltningscheferne. Han understregede, at rapporten ikke skal læses som en facitliste. Den viser mulighederne, men på nuværende tidspunkt er intet fastlagt. Samtidig appellerede han til, at rapporten læses med åbent sind.

 - Lige nu handler det om, at hver organisation tager emnet op. At vi for eksempel overvejer, om der skal yderligere undersøgelser til, om vi mangler svar på noget, og hvad der er vigtigt for Sydslesvig, at strukturen skal kunne – og hvordan det imødekommes, lød det fra Lars Kofoed-Jensen.

Arbejdsgruppe

Det Sydslesvigske Samråd nedsatte den 25. maj en arbejdsgruppe bestående af formænd og forvaltningschefer. De skal nu udarbejde en model til, hvordan organisationerne hver for sig kan arbejde videre med rapporten. Næste møde i Det Sydslesvigsk Samråd er den 31. august.

Læs rapporten her


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top