Aktuelle Corona-informationer til Skoleforeningens forældre 30. marts 2020

Aktuelle Corona-informationer til Skoleforeningens forældre 30. marts 2020

Kære forældre

Landsregningen har hastebehandlet spørgsmålet vedr. forældrebetaling på dagtilbudsområdet. Der er aktuelt meldt ud, at kommunerne i hele landet modtager 50 millioner Euro for at I som forældre kan få erstattet bidraget for op til to måneder. 

Denne beslutningen blev afstemt i lørdags og er dermed gældende. Samtlige detaljeoplysninger følger i den kommende tid. Vi vil her selvfølgelig kontakte jer omgående, når den konkrete erstatningsprocedure er afstemt med kommunerne. For at sikre en éns og mindst bureaukratisk procedure fortsætter forældrebidragsbetalinger som hidtil.  

Endnu engang tusind tak for jeres opbakning og forståelse i den her meget særlige tid. 

Vi er glad for, at landsregeringen meget hurtigt har handlet proaktivt for at I som familier kan få refunderet forældrebidraget. 

Pas godt på jer selv og hinanden.

Venlig hilsen

Petra von Oettingen

Dagtilbudschef

 

 

Liebe Eltern

Die Landesregierung hat die Frage zur Zahlung der Elternbeiträge als Eilsache im Landtag behandelt. Es wurde aktuell mitgeteilt, dass die Gemeinden im ganzen Land 50 Millionen Euro zur Erstattung der Elternbeiträge von bis zu zwei Monaten erhalten.

Dieser Beschluss wurde am Samstag verabschiedet und ist damit rechtskräftig. Sämtliche Details folgen in den kommenden Wochen. Wir werden Euch selbstverständlich umgehend informieren, wenn der genaue Ablauf der Erstattungen mit den Gemeinden abgestimmt ist. Um eine einheitliche und möglichst unbürokratische Erstattung zu sichern, bitten wir die Beiträge zunächst wie gewohnt weiter zu zahlen.

Noch einmal tausend Dank für Eure Unterstützung und Euer Verständnis in dieser doch sehr ungewöhnlichen Zeit. Wir freuen uns, dass die Landesregierung sehr schnell proaktiv gehandelt hat, sodass Ihr als Familien Eure Kita-Beiträge erstattet bekommt.

Passt gut auf Euch und Eure Mitmenschen auf!

Freundliche Grüße /Venlig hilsen

Petra von Oettingen

Dagtilbudschef


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top