Aktuelle Corona-informationer til Skoleforeningens forældre 23. april 2020

Aktuelle Corona-informationer til Skoleforeningens forældre 23. april 2020

Med de meget overordnede meldinger der er kommet fra forbunds- og delstatsregeringen i sidste uge, kan Skoleforeningen sige lidt om den kommende tid – men ikke meget og slet ikke meget konkret.

Dagtilbud og skoler forbliver principielt lukkede også de næste to uger frem til 4.maj.

Der er lige nu skriftlig eksamen på gymnasierne og eksamensforberedelse for 9. og 10. klasse.

Næste gang politikerne (regeringen og ministerpræsidenterne) mødes bliver den 30. april, hvor de tager stilling til, om de kan fortsætte de åbningsplaner, som blev skitseret i sidste uge – nemlig, at nogle af de ældste elever samt elever i overgangsårgange kan starte (for os betyder det primært 6.klasse – og på skoler indtil 8.klasse er det så 8.klasse).

Undervisningsministrene og for os særligt Slesvig-Holsten arbejder på detaljerede koncepter for, under hvilke vilkår denne åbning skal finde sted. Vi må forvente koncepter med undervisning i mindre grupper, på mere plads og gerne udendørs. Opgaven er så, fortsat at aktivere de yngste elever hjemme, samtidigt med, at nogle elever skal undervises i mindre grupper på skolerne.

Der er for nuværende ingen tegn på, hvornår dagtilbud vil være i spil, men den gradvise åbning på andre områder vil samtidigt betyde, at flere og flere vil være omfattet af nødpasning. Det kan vi allerede nu se på tallene.

For vore politiske aktiviteter betyder forlængelsen af kontaktindskrænkningerne, at Skoleforeningens Styrelsen har besluttet følgende plan:

Styrelsesmøder: 26. maj og 23. juni.

Fællesrådsmøde: 16. juni på A.P. Møller Skolen

Valg til samarbejdsråd og til fællesrådet i distrikterne: Første to-tre uger af juni.

Valg til styrelsen: Sidste uge før sommerferien (uge 26).

Alle møder finder sted under særlige ”hygiejneforskrifter”.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top