Aktuelle Corona-informationer til forældrene 18/03 2020

Aktuelle Corona-informationer til forældrene 18/03 2020

Situationen i Jaruplund, Hanved, Store Vi-Vanderup og Skovlund:                 

Gesundheitsamt i Slesvig-Flensborg Amt melder ud, at dele af børne- og forældre- og medarbejdergruppen på de danske skoler (ikke dagtilbud) i Jaruplund, Hanved og Store Vi-Vanderup er under ”Häusliche Quarantäne”.  I Skovlund har myndighederne ikke sat folk med kontakt til den danske skole i karantæne. Myndighederne er i tæt kontakt med de berørte.         

Det betyder, at der ikke er udstedt en generel karantæne for de nævnte områder, men der gælder de almene regler for Slesvig-Holsten.                

Uafhængigt af udmeldingerne har Skoleforeningen ingen nødpasning i hverken dagtilbud og skole i Skovlund, Jaruplund, Hanved og Store Vi-Vanderup. Her har alle forældre, børn, unge og ansatte ”Betretungsverbot”. Det gælder ikke for leder, pedel og rengøring – der må efter aftale og med forholdsregler arbejdes. Håndværkere må også udføre opgaver på institutionen.

Hvad betyder Häusliche Quarantäne:
Det tyske sundhedsministerium med gode råd i tilfælde af karantæne
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Handreichung_Tipps_bei_haeuslicher_Quarantaene.pdf
Det tyske sundhedsministerium med særlige råd til børnefamilier https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf
Robert Koch Instituts flyer om karantæne
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer.pdf

Hvad er et Betretungsverbotverbot
Landet Slesvig-Holsten definerer forbuddet imod at betræde offentlige bygninger:
- Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte, erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen, Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut werden sowie betriebserlaubte Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe nach § 45 SGB VIII.
- Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG).
- Berufsschulen.
- Hochschulen
Se også: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/I/200314_erlass_veroeffentlicht.html

Publikumstrafik 

Som vi tidligere har meldt ud, er der spærret for publikum i institutionerne og i Skoleforeningens centralforvaltning i Flensborg. Det betyder dog ikke, at forvaltningen er holdt op med at arbejde. Der arbejdes i afdelingerne og hjemmefra. Forvaltningen er til at få fat i telefonisk eller pr. mail. Bilag, som skal afleveres, lægges i postkassen.

Nødgrupper        

Delstatsregeringen har bestemt, at der på dagtilbudsområdet skal være nødgrupper frem til den 20. marts. Myndighederne har i dag meldt ud, at også nødgrupperne på skoleområdet forlænges med to dage, så også de opretholdes til den 20. marts. Flere informationer følger senest på fredag.

Ramasjang og Ultra på nettet (hilsen fra en lærer J)

Hvis jeres børn trænger til at høre noget dansk, som de oven i købet synes, er sjovt, så kan de se DR Ramasjang og DR Ultra på nettet. Det er to danske børnekanaler (svarer ca. til KiKa i Tyskland). 
Ramasjang: For de lidt mindre børn, op til ca. 10 år.
Se Ramasjangsiden med spil, film mv. her: https://www.dr.dk/ramasjang
Her er det direkte link til tv-udsendelserne: https://www.dr.dk/drtv/ramasjang
Ultra for de lidt ældre børen finder I her: https://www.dr.dk/ultra
Her er det direkte link til tv-udsendelserne: https://www.dr.dk/tv/boern/ultra
En del af indholdet kan vi ikke afspille, fordi vi befinder os uden for Danmarks grænser. Det drejer sig primært om serier, der er indkøbt udefra (Paw Patrol, Brandmand Sam osv.), men næsten alt danskproduceret materiale virker.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top