50.000 kroner til Sydslesvigcrew

Stor anerkendelse af elevernes og lærernes arbejde med projektet.

50.000 kroner til Sydslesvigcrew

Slesvisgk Samfunds Fond har givet 50.000 kroner til Skoleforeningens projekt Sydslesvigcrew. Fonden hører under Grænseforeningen Slesvigsk Samfund, og formand er forhenværende Generalkonsul Henrik Becker-Christensen. Under en lille festlighed på Dansk Centralbibliotek i Flensborg roste fondens næstformand, Jens Henriksen Sydslesvig for at være en fantastisk formidler af mindretallet:

- I gør en stor indsats, til dagligt og til særlige begivenheder sagde han.

Sammen med en gruppe elever fra SydslesvigCrew var det skolekonsulent Christian Schlömer, der tog imod gaven.
- Ideen med at uddanne eleverne i et valgfag til at kunne tage imod primært unge gæster nordfra og fortælle om mindretallet er vokset til at SydslesvigCrew er gået fra at være kulturformidlere hen imod at være kulturskabere. Vi håber alle sammen, at SydslesviCrew bliver ved med at bestå, sagde han.

»Sydslesvigcrew« er et valgfag på de ni sydslesvigske fællesskoler. Projektet har vist sig at være en kæmpe succes. Formålet med projektet er at øge antallet af konkrete møder mellem sydslesvigske børn og unge og især jævnaldrende besøgende, men også voksne besøgsgrupper fra Danmark. Samtidig skal »Sydslesvigcrew« byde på et rum, hvor deltagerne kan reflektere over deres mindretalsidentitet. »Hvem er jeg, og hvem er det danske mindretal i lokalsamfundet, i forhold til Danmark og i Europa?« Eleverne skal aktiveres som bidragsydere til den danske kultur i Sydslesvig. Projektet er således med til at styrke de unge sydslesvigeres – og dermed også forældrenes – mindretalsbevidsthed i mødet med mennesker fra Danmark.

I perioden fra efter sommerferien 2017 til udgangen af 2018 har de i alt 118 elever, der gennemfører valgfaget »Sydslesvigcrew« på de ni sydslesvigske fællesskoler og Ladelund Ungdomsskole, taget imod mere end 4000 unge danskere.

Men de unge »Sydslesvigcrewere« er meget mere end et besøgskorps for gæster nordfra. Elevgruppen er blevet en vigtig medspiller i forhold til arrangementer, der er identitetsskabende i det danske mindretal. Således kommer de både i form af ungdomstaler og forskellige andre aktioner til at fylde meget på de danske årsmøder 2019. »Sydslesvicrewene« er desuden aktive i udviklingen af projektet UngeGenforening i 2020 i uge 20.
Med implementeringen af Skoleforeningens nye læreplaner indtager emnet kultur og identitet en central rolle i Skoleforeningens dannelsesopgave. »Sydslesvigcrewene« er dagligt aktive ambassadører på de lokale skoler, hvor de er levende positive erfaringer på, hvordan emnet kan forankres i relevante læringssammenhænge. De unge er derved aktive mindretalsentreprenører, der selv er med til at udfolde ideer og initiativer, der kan bevare en levende kontakt mellem Danmark og Sydslesvig. Derfor arbejder Skoleforeningen også på at lave »Sydslesvigcrew« permanent, når projektperioden udløber til næste år.


Royal udfordring for de ældste i Nibøl

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Inspireret af januars tronskifte i Danmark, har de ældste elever i Nibøl lavet egne monogrammer. Og det har på været med til at løfte fællesskabet.

Førstehjælp på skoleskemaet

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

For nylig havde Treja Danske Skole sat en hel formiddag af til at lære førstehjælp. Men det kunne sagtens have meget mere.

Scroll to top