Leder

Schools Out

Schools Out

Kære alle,

Sommeren har budt på forældremøder, sommerfester, overdragelsesmøder,                         samarbejdsrådsmøder, styrelsesmøder, planlægningsmøder,  styregruppemøder, skoleafslutningsfester, dimissioner, og nu nærmer sig endelig den undervisningsfrie tid: SOMMERFERIEN!

Med vemod og glæde har vi holdt det sidste styrelsesmøde i denne valgperiode. Vemod, fordi Skoleforeningen sagde farvel til seks styrelsesmedlemmer, som har brugt mellem tre og ni års tid og hjerteblod på dette tillidshverv. Glæde, fordi vi kunne hilse på de nyvalgte styrelsesmedlemmer, som mødes for første gang den 6. september til et styrelsesmøde i helt eget regi. Det var et fint overdragelsesmøde med en lang dagsorden og mulighed for at sige tak til dem, der tager afsked med styrelsesarbejdet. Formand og næstformand er dog i embedet til og med den 28. september, hvor jeg som formand så vil gå af, idet der bliver valgt en ny formand, et nyt formandskab, på fællesrådsmødet denne aften.

Skoleårets afslutning betyder for Skoleforeningen, at vi har fået afsluttet nogle store opgaver som f.eks. vores vedtægtsændring. Vi er også ved at få løst udfordringen på daginstitutions- og skoleområdet i Tarp takket være en stor donation fra A. P. Møller Fonden. Derudover er der godkendt en stor bevilling med fremskrivning fra Sydslesvigudvalget samt et stort beløb på anlægskontoen, som er øremærket til Husum Børnehave. Det er vores formodning, at det vil hjælpe med at tage trykket fra ventelisten. 

Vi har så endeligt også fået resultatet fra Kammeradvokaten, et af de mest respekterede advokatfirmaer i Danmark, i hus og deres undersøgelse (ud over at den er bleven sendt ud til alle medarbejder) ligger nu parat til læsning på vores hjemmeside.

Vi tager konklusionerne i rapporten meget alvorligt og ser kritisk indad på de udfordringer med kultur og trivsel, som en del af Skoleforeningens medarbejdere giver udtryk for. Første skridt er derfor, at vi her og nu sætter trivsel og dialog på dagsordenen. 

 I det daglige er Skoleforeningens direktionen og Driftsrådet, der er parterne i samarbejdet på det administrative niveau. Styrelsen, som den politisk valgte del af arbejdsgiversiden, er ikke del af dette arbejde.I forhold til trivselsarbejdet ovenpå advokatundersøgelsen,, og for at vise alvoren i sagen, har styrelsen sagt ja til et forslag fra driftsrådet om, at danne en styregruppe bestående af direktionen, Driftsrådets formandskab og Skoleforeningens formandskab. 

Det er et godt signal, for vi vil alle det samme - nemlig, at alle trives i vores forening, og at dermed også selve foreningen trives godt. 

 

En ny trivselsundersøgelse for hele foreningen er fint og er jo også et standardredskab i Danmark, som vi værdsætter højt i vores foreningsudvikling, men den kommer ikke her og nu. Sådan en undersøgelse skal forberedes ordentligt, og den skal spørge om relevante ting, så alle vores medarbejdere også har lyst til at deltage i den. Ellers kommer vi ikke særlig dybt og langt med sådan en undersøgelse. Derfor taler vi tidligst om forår eller sommeren 2024.  

Nu skal vi først give os selv lov til at sætte nogle tiltag på skinner, give os ro til at gå i tænkeboksen, give os lov til at holde ferie og generelt komme lidt til ro.

Jeg ønsker alle dem, der forlader skolen for at drage ud i den store verden, såvel dem der tager en håndværksuddannelse, dem der tager på universiteter eller work&travel dannelsesrejser alt godt for deres fremtid. Nyd tiden, nyd friheden, nyd livet! Og til forældrene siger jeg tak for lån. 

Tak til alle dem, der har brugt tid og hjerteblod i vores forældrestyre i samarbejdsråd og i fællesråd. Stor tak for jeres indsats. 

Jeg takker selvfølgelig også vores mange medarbejdere for det gode arbejde I står for i det daglige.Det er den daglige indsats, der gør skoleforeningen til noget særligt.

No more pencils, no more books
No more teachers, dirty looks
Out for summer, out 'til fall
We might not come back at all

School's out for summer (detention)
School's out forever
School's out with fever
School's out completely
School's out for summer

Jeg ønsker jer alle sammen en god sommer! Og… vi arbejder på sagen…

Udo Jessen, formand i Skoleforeningen

 


EN VERDEN I KRISE

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

Scroll to top