School's out for summer

School's out for summer

School's out for summer

Kære alle,

Evaluerings- og karaktermøder er afsluttet, huepåsættelse, kaosdage, dimissioner, årsmøderne og Sankt Hans ligger bag os, og den lange sommerferie ligger lige foran os. På institutionerne ligesom i hele Skoleforeningen er det travle dage, fordi meget skal afsluttes og bogstaveligt ryddes af vejen, inden den undervisningsfrie tid/ sommerferien kan starte.

I Styrelsen havde vi vores sidste møde i denne uge, og formandskabet har sit sidste møde i den første skolefri uge - altså sommerferien. Strukturdebatten, processen omkring evt vedtægtsforandringer, muligheder for videreudvikling af vores Fællesrådsmøder, videreudvikling af vores informationspolitik, styrelsesmøder, digitalisering,  de ”gode” overgange fra et forløb i systemet til et andet eller det næste og mange andre emner blev behandlet og fyldte vores dagsordener.

 Men nu nærmer skoleårets afslutning sig, og Skoleforeningens ansatte og politisk valgte glæder sig med rette til nogle uger med fokus kun på det private. Skoleforeningens administration lukker selvfølgeligt ikke helt ned, og for teknisk afdeling er sommerferien en tid, hvor mange opgaver skal løses (med et mandskab, som gerne kunne have flere hoveder). Det er årets mest travle tid, idet mange bygningsmæssige opgaver ud over de ”normale” kun kan løses og udføres i institutionernes lukketid, og her taler vi for eksempel om asbestsanering, strøm og vandarbejde og nedrivningsarbejde af mur og vægge med store støv- og larmgener.

Jeg ønsker alle de elever, der skifter til en anden skole, skifter til en anden årgang eller forlader vores system helt, en super overgang til det nye, der venter og siger tillykke med de hidtil opnåede resultater, afslutningsbeviser eller eksamen. Nyd nu sommeren, nyd den frie tid uden coronarestriktioner, det har I fortjent. Lad mig derfor afslutte denne leder med ord fra den amerikanske  filosof Vincent Damon Furnie :

School's out for summer

School's out forever
School's out with fever
School's out completely
School's out for summer

 

God ferie

 


EN VERDEN I KRISE

mandag 01.01.0001 - mandag 01.01.0001

Skoleforeningens formand, Udo Jessen.

Scroll to top