Fællesrådsmøde

Fællesrådsmøde

torsdag den 29. september 2022 kl. 19.00 på A. P. Møller Skolen, Fjordallee 1 i Slesvig.

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder og protokolfører

2. Meddelelser

3. Godkendelse af protokollen fra fællesrådsmødet den 22. marts 2022

4. Beretninger for skoleåret 2021/2022. Direktionens skriftlige beretning er vedlagt

5. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning

6. Skoleforeningens stillingtagen til mindretallets strukturdebat

7. Status på vedtægtsarbejdet

8. Eventuelt.


Scroll to top