Teknisk medarbejder

ved Teknisk Afdeling


Jobnr: 4703
Institution: Centralforvaltningen
Ansættelsestidspunkt:
Lønindplacering: TVÖD
Ugentlig arbejdstid: 38,25 timer
Stillingsbeskrivelse:

Dansk Skoleforening søger snarest muligt en motiveret medarbejder til Teknisk Afdeling 

DU ER:

 • en bygningskonstruktør, tekniker, mester eller ingeniør på området VVS (sanitær, vand, varme og luft) dvs. en person med eget ansvar for projekter - gerne "Gebäudesystemtechniker"
 • en tosproget (dansk/tysk) person med viden om relevante lovkrav som har lyst til at arbejde for mindretallet
 • en teamspiller der har lyst til at tage eget ansvar og bidrage med kreativitet og målrettethed i forskellige opgaveløsninger.

VI TILBYDER:

 • guidet indarbejdning
 • selvstændigt projektarbejde
 • videreuddannelse
 • sprogkurser (hvis nødvendigt)
 • et højt motiveret team med godt sammenhold
 • opbakning omkring ulønnet tillidshverv
 • fuldtidsansættelse med 38,25 timer/uge og 30 dages ferie
 • pensionsopsparing

VI FORVENTER:

 • en holdspiller med kommunikationsevner
 • pålidelighed
 • evne til at modtage og give kritik
 • selvtillid
 • evne til at håndtere stressede og vanskelige situationer
 • analytiske kompetencer
 • kreativitet
 • effektivitet og motivation
 • højt engagement

LØN OG ANSÆTTELSE
i henhold til TVöD.

VIL DU VIDE MERE
er du velkommen til at henvende dig til afdelingsleder for Teknisk Afdeling, Dirk Clausen, på tlf. 0461-50 47 -136

Ansøgningsfrist:
14. oktober 2022, kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes snarest derefter.

 

Særlige bemærkninger:

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

ANSØGNING
mærket "teknisk medarbejder" og jobnummer 4703-48037 sendes til: job@skoleforeningen.org

I ansøgningen ønskes vedlagt relevante bilag, CV m.m.

Ansøgningsfrist: 14. oktober 2022 12:00
Offentliggjort: 19. september 2022