Souschef

ved Frederiksberg Daginstitution


Jobnr: 4739
Institution: Frederiksberg Daginstitution
Ansættelsestidspunkt: 01. december 2022
Lønindplacering: Gældende overenskomst
Ugentlig arbejdstid: 37 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en souschef til Frederiksberg Daginstitution per 1. december 2022 eller snarest derefter. Frederiksberg Daginstitution er normeret til 58 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. oktober 2022, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Hauke Paulsen, Frederiksberg Daginstitution, tlf. 04621-4811100 eller pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup 0461-5047189.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 12:00
Offentliggjort: 21. september 2022
Andre:

Souschef ved Frederiksberg Daginstitution

Per 01.12.2022   eller snarest derefter søger vi en engageret souschef til Frederiksberg Daginstitution i Slesvig.  

Institutionen er beliggende i Frederiksberg i det sydlige Slesvig, der er kendetegnet ved en kulturel mangfoldighed og naturskønne omgivelser. Frederiksberg Daginstitution er hjemme i en nybygning fra 2015, der har dejlig store og lyse rum med gode muligheder for inspirerende og trygge læringsmiljøer.

Institutionen er normeret til 58 børn i alderen 0-6 år fordelt på to vuggestue- og to aldersintegrerede grupper. Aktuelt er der hovedsagelig børn i 0-3 års alderen

Personaleteamet består af i alt 12 medarbejdere, som sammen med dig vil udføre det pædagogiske arbejde.  

Din opgave som souschef bliver sammen med dagtilbudslederen at arbejde målrettet med et fælles værdisæt, kultur og en pædagogik, som tager sit udgangspunkt i Skoleforeningens vedtægter, indsatsområder og den overordnede målsætning for arbejdet med Frederiksberg Daginstitutions pædagogiske koncept.

Vi tilbyder:

 • En institution, der værdsætter et tillidsfult og tæt forældresamarbejde, hvor vi i dialogen anerkender forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere og aktivt involverer dem i børnenes hverdag, trivsel og udvikling.
 • En institution, hvor vi drager omsorg for hinanden og hvor det pædagogiske fundament bygger på trygge relationer og nærværende samspil.

Vi forventer af dig:

 • Du er uddannet pædagog og gerne med ledelseserfaringer.
 • Du har, eller påtænker at starte diplomuddannelse i ledelse eller lignende.
 • Du har fokus på trivsel og arbejdsglæde.
 • Du kan tage initiativ og arbejde selvstændigt.
 • Du kan tage beslutninger.
 • Du er nærværende og aktiv i relationen med børn, forældre og kollegaer.
 • En institution, der værdsætter et tillidsfuldt og tæt forældresamarbejde, hvor vi i dialogen anerkender forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere og aktivt involverer dem i børnenes hverdag, trivsel og udvikling.
 • Du er omstillingsparat, fleksibel og udadvendt og i besiddelse af gode samarbejdsevner.
 • Du er inspirerende og åben for andres tiltag.

Vi lægger vægt på:

 • At du er aktiv sammen med børnene og kan se en pædagogisk værdi i såvel planlagte aktiviteter som hverdagens rutiner.
 • besidder evnen til at reflektere over egen og andres praksis
 • At møde og se det enkelte barn med en anerkendende tilgang og accept for forskelligheden.
 • At styrke barnets sproglige udvikling og dannelse.
 • At du værdsætter et tillidsfuldt og tæt forældresamarbejde, som er med til at lægge basis for aktive og glade børn.
 • At du har fokus på medbestemmelse.

Vi søger en synlig, venlig og autentisk souschef med et inkluderende børne- og læringssyn, der sammen med dagtilbudslederen, i et ledelsesteam, leder gennem tillid og respekt og har fokus på den reflekterende dialog i forhold til børn, personale og forældre. 

Du er meget velkommen til at besøge os inden du vælger at sende en ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Et ansættelsesudvalg, bestående af samarbejdsrådet og en pædagogisk konsulent, vil gerne ansætte dig.

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført i uge 43.

Ansøgningsfristen er d.19.10.2022, kl.12.00

Kontakt os for nærmere informationer:

Dagtilbudsleder Hauke Paulsen 04621-4811100

Pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup 0461-5047189

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Skoleforening e.V. og den forhandlingsberettigede organisation.