Pædagogmedhjælper

ved Tarp Børnehave


Jobnr: 4758
Institution: Tarp Børnehave
Ansættelsestidspunkt: 01. december 2022 til 31. maj 2023
Lønindplacering: TVÖD EG SuE-Tarif
Ugentlig arbejdstid: 36 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Tarp Børnehave per 1. december 2022 eller snarest derefter til den 31. maj 2023. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Tarp Børnehave er normeret til 97 børn i alderen 1 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.30. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 13. oktober 2022, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Majbrit Herrguth, Tarp Børnehave, tlf. 04638-7161.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 13. oktober 2022 12:00
Offentliggjort: 22. september 2022