Teknisk medarbejder (genopslag)

- tekniker, mester eller ingeniør på VVS-området


Jobnr:

5509

Institution:

Teknisk Afdeling

Ansættelsestidspunkt:

01. september 2024

Lønindplacering:

TVÖD

Ugentlig arbejdstid:

38,25 timer

Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en teknisk medarbejder til Teknisk Afdeling med 38,25 ugentlige timer. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller snarest derefter. Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 18. juli 2024, kl. 12.00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Dirk Clausen, tlf. 0461-5047 136.

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er ligeså kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Læs mere om Skoleforeningens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning: Ledige stillinger/Oplysningspligt - Dansk Skoleforening (skoleforeningen.org)

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist:

18. juli 2024 12:00

Offentliggjort:

20. juni 2024

Andre:

Dansk Skoleforening søger en motiveret medarbejder til Teknisk Afdeling pr. 1. september 2024 eller snarest derefter

DU ER:

 • tekniker, mester eller ingeniør på området VVS (sanitær, vand, varme og luft) dvs. en projektleder med stor interesse for byggesager - gerne "Gebäudesystemtechniker" med videregående kendskab til brandsikring
 • tosproget (dansk/tysk) med viden om relevante lovkrav og lyst til at arbejde for mindretallet
 • en teamspiller, der har lyst til at tage eget ansvar og bidrage med kreativitet og målrettethed i forskellige opgaveløsninger

VI TILBYDER:

 • fuldtidsansættelse med 38,25 timer/uge og 30 dages ferie
 • videreuddannelse
 • sprogkurser (hvis nødvendigt)
 • et højt motiveret team med godt sammenhold
 • opbakning omkring ulønnet tillidshverv
 • guidet indarbejdning
 • selvstændigt projektarbejde
 • pensionsopsparing

VI ØNSKER:

 • interesse for bæredygtighed
 • kreativitet og nye løsninger
 • analytiske kompetencer
 • en holdspiller med gode kommunikationsevner
 • pålidelighed
 • evne til at modtage og give kritik
 • selvtillid
 • evne til at håndtere stressede og vanskelige situationer
 • effektivitet og motivation
 • højt engagement

LØN OG ANSÆTTELSE
i henhold til TVöD.

VIL DU VIDE MERE
er du velkommen til at henvende dig til afdelingsleder for Teknisk Afdeling, Dirk Clausen, på tlf. 0461-50 47 -136

ANSØGNINGER
mærket "teknisk medarbejder" og jobnummer sendes til: job@skoleforeningen.org

Ansøgningen ønskes vedlagt relevante bilag, CV m.m.

Ansøgningsfrist:
18. juli 2024, kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes snarest derefter.

Scroll to top