Souschef

ved Askfelt Børnehave


Jobnr:

5965

Institution:

Askfelt Børnehave

Ansættelsestidspunkt:

19. august 2024 31. januar 2025

Lønindplacering:

Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.

Ugentlig arbejdstid:

37 timer

Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en souschef til Askfelt Børnehave pr. 19. august 2024 eller snarest derefter til den 31. januar 2025 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset da der er tale om et vikariat. 

Askfelt Børnehave er normeret til 40 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. juli 2024, kl. 8:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Tina Jensen Nicolaisen, Askfelt Børnehave, tlf. 04353-524 eller pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup, tlf. 0461-5047189.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen

Læs mere om Skoleforeningens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning: Ledige stillinger/Oplysningspligt - Dansk Skoleforening (skoleforeningen.org)

Adresse:

Ansøgningen med relevante bilag og stillingsnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist:

19. juli 2024 08:00

Offentliggjort:

09. juli 2024

Andre:

 

 

 

 

 

Scroll to top