Pædagogmedhjælper (GENOPSLAG)

ved Hiort Lorenzen-Skolen


Jobnr:

5902

Institution:

Hiort Lorenzen Skolen

Ansættelsestidspunkt:

01. september 2024

Lønindplacering:

TVÖD EG SuE-Tarif

Ugentlig arbejdstid:

13 timer + 5,25 tidsbegrænsede timer

Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til heldagsskolen ved Hiort Lorenzen-Skolen. Stillingen er på 13 faste ugentlige timer, som ønskes besat per 1. september 2024 eller snarest derefter. Stillingen indeholder derudover en timeforhøjelse på 5,25 timer ugentlig tidsbegrænset til den 31. juli 2025. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 19. juli 2024, kl. 8:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Tine Bruun Jørgensen, Hiort Lorenzen-Skolen, tlf. 04621-995730.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Læs mere om Skoleforeningens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning: Ledige stillinger/Oplysningspligt - Dansk Skoleforening (skoleforeningen.org)

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist:

19. juli 2024 08:00

Offentliggjort:

10. juli 2024
Scroll to top