Pædagog (FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST)

ved Hatlund Daginstitution


Jobnr:

5738

Institution:

Hatlund Daginstitution

Ansættelsestidspunkt:

19. august 2024

Lønindplacering:

Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.

Ugentlig arbejdstid:

35 timer

Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Hatlund Daginstitution pr. 19. august 2024 eller snarest derefter. Hatlund Daginstitution er normeret til 45 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.30 til kl. 15.30. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 28. juni 2024, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Annika Zander, Hatlund Daginstitution, tfl. 04632-876272.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Læs mere om Skoleforeningens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning: Ledige stillinger/Oplysningspligt - Dansk Skoleforening (skoleforeningen.org)

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist:

28. juni 2024 12:00

Offentliggjort:

07. juni 2024

Andre:

Ledig 35 timers pædagogstilling ved Hatlund Daginstitution

Hatlund Daginstitution er normeret til 45 børn i alderen 0-6 år. Vi er aldersopdelt på tre grupper og er 10 ansatte.

Vi søger en pædagog som er fleksibel, nærværende og omstillingsparat med gode samarbejdsevner. Derudover søger vi en kollega som er anerkendende, reflekterende og kan både se barnets behov samt gruppens.  

For at have åbne øjne for egen pædagogisk praksis er det tradition i huset at pædagogen skal kunne arbejde i alle husets grupper.

For tiden er stillingen primært knyttet til husets vuggestuegruppe dvs. de 0-3 årige.

Hatlund Daginstitution er en institutionen med en naturprofil, der omhandler natur, udeliv samt bæredygtighed. Pædagogen skal være indstillet på at møde udviklende processer og vil have mulighed for at bidrage med ideer og inspirationer i forhold til profilen. Det betyder, at vi er meget udendørs og også her forventer en pædagog, der er indstillet på at færdes i naturen og bruge uderummet som læringsrum.

Samtidigt arbejder vi ud fra den styrkede læreplan og bruger læreplanstræet, EVA materialet, vækstmodellen og babytegn som pædagogisk redskab.

Som pædagog i Hatlund Daginstitution møder du en personalegruppe, som er motiveret, ærlig og humoristisk og altid åben for nye tiltag og ideer.

Hvis det her vækker din interesse og du vil bringe dine kompetencer i spil hos os, så kom gerne på besøg idet du kontakter dagtilbudsleder Annika Zander eller souschef Mette Kleinert (Tel.:04632-876272)

 

Scroll to top