Pædagog (GENOPSLAG)

ved Borreby Daginstitution


Jobnr:

5256

Institution:

Borreby Daginstitution

Ansættelsestidspunkt:

19. august 2024 15. januar 2025

Lønindplacering:

Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.

Ugentlig arbejdstid:

37 timer

Særlige bemærkninger:


Skoleforeningen søger en pædagog til Borreby Daginstitution pr. 19. august 2024 eller snarest derefter til den 15. januar 2025 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat.
Borreby Daginstitution er normeret til 69 børn fra 0 til 6 år. Institutionens aktuelle åbningstid er fra kl. 7.00 til kl.16.00.  
Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 26. juni 2024, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:


Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Nicole Rudolph, Borreby Daginstitution, tlf. 04351-81478 eller pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup tlf.0461-5047189 .

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Læs mere om Skoleforeningens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning: Ledige stillinger/Oplysningspligt - Dansk Skoleforening (skoleforeningen.org)

Adresse:


Ansøgningen med relevante bilag og stillingsnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist:

26. juni 2024 12:00

Offentliggjort:

05. juni 2024

Andre:

PÆDAGOG I BARNETS SIDSTE BØRNEHAVEÅR – ET TVÆRFAGLIGT JOB MED MASSER AF MULIGHEDER
Kunne du tænke dig at arbejde primært med målgruppen 5 -6 år?
Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde, hvor du være med til at øge kvalitet i barnets sidste børnehaveår? Er du frisk på at være medskabende i udviklingen, som sikrer barnet en god og tryg overgang fra dagtilbud til indskoling? Så læs videre her.

Skoleforeningen søger per 19. august 2024, tidsbegrænset til den 15. januar 2025 med mulighed for forlængelse, en pædagogvikar til Borreby Børnehave, som skal understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling i barnets sidste børnehaveår. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Du vil være ansat i Skoleforeningen med tjenestested i Borreby Daginstitution. Du vil have et tæt samarbejde med Egernførde Børnehave, da børnene fra begge dagtilbud primært indskoles sammen på Jes-Kruse-Skolen.
Relations- og helhedsorienteret pædagogisk tilgang:
Vi ønsker en pædagog, som kan bidrage til at fremme relationer, trivsel og udviklingen af gode læringsmiljøer i barnets sidste børnehaveår. Det helhedsorienteret perspektiv på barnets dannelse og udvikling, er af afgørende karakter for at kunne opnå den bedste trivsel for det enkelte barn.

Vi søger dig:
• Du er uddannet pædagog, har visioner og agerer udviklingsorienteret
• Du går positiv ind i et tværfagligt samarbejde og har evner der skaber tillidsfulde relationer og dialoger
• Du er temaorienteret
• Du er indspirende og åben for andres tiltag
• Du tør være nysgerrig på egen og andres praksis
• Du har en anerkende, nærværende tilgang og fokus på den reflekterende dialog
• Du har overblik, arbejder struktureret og løsningsorienteret

Dine opgaver vi i samarbejde med de respektive dagtilbudsaktører være:
• At planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere særlige indsatser i førskolegruppen, med inddragelse af målrettede aktivitets- og læringsmaterialer
• At videreudvikle en evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
• At støtte og videreudvikle en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inkluderende børnefællesskaber
• At understøtte dagtilbuddet ift. individuelle indstillinger til PPR
• At sætte fokus på det gode forældresamarbejde samt inddragelse af forældrene i barnets overgang
• At planlægge og kommunikere overgangen fra førskole til indskoling med den modtagende skole
• At binde relevant viden jf. støttepædagogindsats i dagtilbud hhv. skoleledsagerens indsats i indskolingen sammen, sikre gensidige indsatsinformationer.

Ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst for pædagoger ved Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig e. V. Stillingen er et vikariat i en fuldtidsstilling på 37 timer med tjenestested i Borreby Daginstitution. Som udgangspunkt vil du være en ekstra grupperesurse og fast forankret i dagtilbuddets førskolegruppe.

Vil du bringe dine kompetencer i spil hos os?
Så skynd dig at sende os din ansøgning og dit CV til job@skoleforeningen.org. Har du yderligere spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Nicole Rudolph på +49 (0) 4351 81478 eller pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup på tlf. +49 (0) 461 5047189.

Scroll to top