Nye medlemmer i opgaveudvalgene - INTERNT FUNKTIONSOPSLAG

Jobnr:

5361

Institution:

Skoleforeningen

Ansættelsestidspunkt:

01. august 2024

Lønindplacering:

Gældende overenskomst

Særlige bemærkninger:

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til udvalgsformanden:

Dansk  : Tina Joost: Tina.Joost@skoleforeningen.org

Tysk er et vikariat  : Bettina Rother Tina.Rother@skoleforeningen.org

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Nærmere oplysninger:

Vil du være med i et opgaveudvalg 

Vi skal til at nybesætte en post i hvert af opgaveudvalgene for hhv. matematik, engelsk, dansk og tysk Opgaveudvalgene udarbejder de centralt stillede opgaveforslag til ESA og MSA, som skal godkendes i undervisnings­ministeriet i Kiel. Arbejdet indgår i din LTTS med 1 ugtl. løntime. Desuden ydes en skemafri dag.

Arbejdet i udvalgene forudsætter:

 • lyst til at udvikle Skoleforeningens eksamensopgaver, så de er opdateret ift. læreplanens mål
 • overblik og detaljesyn
 • professionel og pligtopfyldende tilgang til arbejdet
 • tavshedspligt ift. arbejdet i udvalget
 • gode samarbejdsevner, evne til at give og modtage konstruktiv kritik og ikke tage kritik personligt
 • undervisningserfaring fra eksamensklasser og erfaring med gennemførelse af eksamen
 • evnen til at kunne arbejde under periodisk pres
 • Sikker i brug af Office pakken, særligt Word

Arbejdet er for et år ad gangen med mulighed for forlængelse. 

Der vil være særligt fokus på følgende:             

For dansk

 • interesse for det danske sprog på detaljeniveau og for at formulere sig på korrekt dansk
 • interesse for danske (og tyske) eksamensopgavetyper og vurderingskriterier

For tysk

 • Høj sproglig kompetence/god til at formulere opgaver
 • Gode grammatiske kompetencer
 • Kendskab til ZAB (Zentrale Abschlüsse in Schleswig-Holstein)
 • Kendskab til Operatoren
 • Kunne tænke kreativt mht. til nye opgavetyper
 • Interesse for at finde tekster indenfor for forskellige genrer
 • Være åben for det, der sker i verden mht. aktuelt emnevalg

Desuden fungerer medlemmer af eksamensudvalget i dansk som ekstern censor for de mundtlige afgangsprøver i dansk for 10. årgang i ca. fire-fem hele arbejdsdage i eksamensperioden.

De nye medlemmer i opgaveudvalgene vil komme ind i stærke faglige fællesskaber og samarbejder med kollegaer fra forskellige steder i Sydslesvig. Tre velfungerende teams glæder sig til at byde dig velkommen!

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til udvalgsformanden:

Dansk: Tina Joost: Tina.Joost@skoleforeningen.org

Tysk: Bettina Rother Tina.Rother@skoleforeningen.org

Du er også velkommen til at kontakte Skolekontoret ved Henrik Kristensen 0461 5047 117

Ansøgningen stiles til Merian.Ryaa@skoleforeningen.org og skal være indgået her den 22. april kl. 12.00.

Venlig hilsen

Skolekontoret

 

Adresse:

Ansøgningen stiles til Merian.Ryaa@skoleforeningen.org og skal være indgået her den 22. april kl. 12.00.

Ansøgningsfrist:

22. april 2024 12:00

Offentliggjort:

25. marts 2024
Scroll to top