Ledende Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ( PPR) (Udvidet ansøgningsfrist)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)


Jobnr:

5153

Institution:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Ansættelsestidspunkt:

01. august 2024

Lønindplacering:

Speciel overenskomst for skoleledere m.fl.

Ugentlig arbejdstid:

37 timer

Særlige bemærkninger:

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. søger en ledende Psykolog til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) p. 01.08.2024

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolechef Søren Neess Priisholm, tlf. 0049 (0)461 5047 113, pr. mail til: Soeren.Priisholm@skoleforeningen.org eller dagtilbudschef Petra Häder, tlf. 0049 (0)461 5047 180, pr. mail til Petra.Haeder@skoleforeningen.org

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

 

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist:

15. april 2024 12:00

Offentliggjort:

19. marts 2024

Andre:

Leder af PPR

Drømmer du om et lederjob, hvor du sammen med et tværprofessionelt team sætter deltagelsesmuligheder, læring og udvikling for alle Skoleforeningens børn og unge på dagsordenen? Og får du lys i øjnene af faglige og strategiske udfordringer?

Så grib muligheden for at blive leder af vores PPR, hvor vi arbejder målrettet på, at alle børn og unge udvikler livsmod og læringslyst. Du får rige muligheder for at sætte retning for PPR-området i et tæt samarbejde med centralforvaltningen, skoler og daginstitutioner. Du vil få en central rolle i Skoleforeningens arbejde med at give børn og unge de bedst mulige vilkår, og udvikle tilbud til børn og unge med særlige vilkår i tæt samarbejde med mindretallets, delstatens og kommunale aktører.

Du bliver leder af PPR, hvor tværfaglighed er både en faglig og kollegial dyd. Du får en høj grad af frihed i dit arbejdsliv og skal samtidig være klar på at yde den nødvendige indsats i en spændende og travl hverdag, hvor vi kontinuerligt arbejder for at gøre en positiv forskel for børnene i Sydslesvig.

Vi tilbyder:

 • At blive leder for PPR, der en del af ét samlet center for både dagtilbud, skoler og pædagogisk, psykologisk rådgivning
 • Et meningsfuldt og højt prioriteret arbejdsområde
 • Et inspirerende arbejdsmiljø med fokus på faglig udvikling, fleksible arbejdsvilkår og stærke samarbejdsrelationer
 • En forening med en stabil drift og et stærkt politisk fokus på at skabe gode vilkår for både børn, unge og familier

PPR´s funktioner varetages af både psykologer, pædagoger, specialpædagogiske konsulenter og andet pædagogisk personale, som du i samarbejde med resten af centralforvaltningen skal lede. Du vil få en bred vifte af tværfaglige samarbejdsrelationer.

Du får ansvar, men står aldrig alene. Du bliver samtidig en del af en ledergruppe, hvor vi er ambitiøse og energifyldte ledere i centralforvaltningen. Vi har en uhøjtidelig omgangstone og er gode til at sætte Skoleforeningen på dagsordenen, og vi ser det som vores fælles ansvar at have hinandens ryg, have øjnene på bolden og orden i tingene. Du vil referere til Skolekontoret/direktionen.

Vi har brug for dig, der:

 • Har fokus på ledelse, udvikling og understøttelse
 • Er udviklingsorienteret, visionært og relationsstærkt
 • Har pondus til at sætte dig i spidsen for et samlet PPR og gå forrest for en velfungerende personalegruppe på tværs af fagligheder
 • Kan være med til at udvikle og skabe nye indsatser og løsninger for børn og unge i vanskeligheder, i mellemrummet og inden for både almen- og specialområdet
 • Kan drifte og samtidig inspirere ved at formidle visioner og udviklingspotentialer opad og nedad i organisationen
 • Har blik for gode løsninger i krydsfeltet mellem praksisnære indsatser, faglige vurderinger, økonomi og lovgivning
 • Kan sætte tydelige rammer og retning for medarbejdere i et komplekst arbejdsfelt
 • Vil arbejde på at styrke det tværfaglige arbejde i en styrkelse af Skoleforeningens tilbud til børn og unge
 • Har erfaring med ledelse, gerne på strategisk niveau
 • Har en uddannelsesbaggrund som psykolog, gerne suppleret med lederuddannelse

Derudover skal du kunne navigere i tyske lovtekster og deltage i møder med vores tyske samarbejdspartnere. Det er derfor påkrævet at du kan begå dig sikkert i tysks. Kørekort og villighed til at bruge egen bil er yderligere påkrævet.

Et stærkt PPR med mulighed for kreativitet i opgaveløsningen

PPR er tilknyttet til både Skole- og dagtilbudskontoret og vi forventer, at den nye leder i samspil med de enkelte kontorer sætter udviklingsretning og sikrer målopfyldelse.

Forebyggelse og ressourcesyn står højt på Skoleforeningens dagsorden. Vi gør os umage med at tænke ud af boksen, og vi er gode til at finde på skræddersyede løsninger, der understøtter, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at udfolde deres potentialer. Det gør vi i tæt samarbejde med mange forskellige faggrupper.

Vi ønsker en leder, som har lyst til at tænke kreativt sammen med os, og som kan stå i spidsen for det tværfaglige samarbejde med bl.a. skoleledere, dagtilbudsledere og andre aktører i Sydslesvig.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelse indhentes der børne- og straffeattester samt reference fra tidligere ansættelser.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte skolechef Søren Neess Priisholm, tlf. 0049 (0)461 5047 113, pr. mail til: Soeren.Priisholm@skoleforeningen.org eller dagtilbudschef Petra Häder, tlf. 0049 (o)461 5047 180, pr. mail til Petra.Haeder@skoleforeningen.org

Ansøgningsfristen er den 15.04.2024 med motiveret ansøgning, CV og relevante bilag.

Forventet tiltrædelse 01.08.2024.

Scroll to top