Køkkenassistent

til Ungdomskollegiet


Jobnr:

5284

Institution:

Ungdomskollegiet

Ansættelsestidspunkt:

13. maj 2024

Lønindplacering:

TVÖD

Ugentlig arbejdstid:

11,5 timer

Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en køkkenassistent til Ungdomskollegiet med 11,5 ugentlige timer pr. 13. maj 2024 eller snarest derefter. Pt. er arbejdstiden fordelt på eftermiddags- og aftentimerne.

Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 15. april 2024 kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Allan Pedersen, tlf. 0461-52444.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist:

15. april 2024 12:00

Offentliggjort:

21. marts 2024
Scroll to top