Uddannelse til IT-systemelektroniker

ved IT-Kontoret


Jobnr: 6454
Institution: Centralforvaltningen
Ansættelsestidspunkt: 01. august 2024 til 31. juli 2027
Lønindplacering: TVÖD
Ugentlig arbejdstid: 38,25
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen tilbyder en uddannelsesplads til en IT-systemelektroniker-elev

Skoleforeningen tilbyder en uddannelsesplads til en IT-systemelektroniker-elev ved IT-Kontoret pr. 01.08.2024. Uddannelsen varer tre år og kan forventes afsluttet pr. 31.07.2027. Den ugentlige arbejdstid er på 38,25 timer.

I dit 3-årige uddannelsesforløb vil du have en motiveret uddannelsesleder og et godt team omkring dig, der vil vejlede og oplære dig samt lytte til dine spørgsmål. Du vil lære at planlægge, installere og vedligeholde avancerede IT-systemer som f.eks. server- og kommunikationsinfrastrukturer, herunder telefonanlæg. Derudover vil du lære at analysere processer og udbedre funktionsfejl, så du får en god basis for at forstå IT-systemer.

Derudover tilbyder vi blandt andet:

 • tværfaglig uddannelse, hvor du kommer rundt i forskellige afdelinger
 • mulighed for efterfølgende fastansættelse
 • en aktiv personaleforening
 • 30 dages ferie om året
 • "Vermögenswirksame Leistungen"
 • Aflønning i henhold til TVAöD

Forudsætninger:

 • kørekort klasse B (eller udsigten til at blive færdig snarest efter uddannelsesstart el. BF17)
 • høj affinitet for it-systemer
 • kan lide logiske sammenhænge og at nørde med it-emner
 • dygtig til håndværk og teknologi
 • kan lide at arbejde i et team, men tager også ansvar for dig selv
 • hurtig til at sætte dig ind i komplekse emner
 • ambitiøs og påtager dig også gerne opgaver på eget initiativ

Ansøgninger:

Hvis du har lyst til at arbejde med IT, så opfordrer vi dig til at sende din ansøgning og dit CV mærket "IT-systemelektroniker-elev" og jobnr. 6454 til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 31.01.2024, kl. 12.00

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og tilbyder en spændende mulighed for at blive en del af Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder ved IT-Kontoret Leif-Olaf Truelsen-Knigge, tlf. 0461-5047 157.

 

Adresse:

Ansøgninger med CV og relevante bilag sendes til job@skoleforeningen.org under angivelse af stilling og jobnr. 6454.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2024 12:00
Offentliggjort: 03. november 2023