Teknisk medarbejder - en ingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør (Genopslag)

ved Teknisk Afdeling


Jobnr: 5912
Institution: Centralforvaltningen
Ansættelsestidspunkt: 01. november 2023
Lønindplacering: TVÖD
Ugentlig arbejdstid: 38,25 timer
Særlige bemærkninger:

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. søger en teknisk medarbejder med tiltrædelse den 1. november 2023 eller efter aftale.

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 30. september 2023, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder for Teknisk Afdeling Dirk Clausen, tlf. 0461-5047 136.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org.

Ansøgningsfrist: 30. september 2023 12:00
Offentliggjort: 18. august 2023
Andre:

Dansk Skoleforening søger pr. 1. november 2023 eller efter aftale en ingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør til en fast stilling som sagsbehandler ved Teknisk Afdeling

ARBEJDSOMRÅDET OMFATTER

  • varetagelse af bygherreopgaver
  • byggetekniske analyser af bygningsmassen iht. LBO, EnEV og de øvrige gældende retningslinjer
  • arbejde med AutoCAD
  • kalkulation med OrcaAVA
  • udarbejdelse og gennemførelse af licitationer iht. VOB/UVgO/VgV med efterfølgende byggeovervågning
  • projektledelse

VI ØNSKER OS en tosproget (dansk og tysk) teknisk medarbejder med høj faglig kompetence, erfaring og god indsigt i tyske forvaltningsretningslinjer.

LØN OG ANSÆTTELSE foretages i henhold til TVöD.

VIL DU VIDE MERE, er du velkommen til at henvende dig til afdelingsleder for Teknisk Afdeling, Dirk Clausen, på telefon 0461-5047136, mobil 0151-16136370 eller per e-mail til Dirk.Clausen@skoleforeningen.org.

ANSØGNING mærket »teknisk medarbejder« samt jobnr., vedlagt relevante uddannelsesbeviser, CV mm. sendes til job@skoleforeningen.org

ANSØGNINGSFRIST: 30. september 2023, kl. 12:00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40 og 41.