Souschef (FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST)

ved Askfelt Børnehave


Jobnr: 6216
Institution: Askfelt Børnehave
Ansættelsestidspunkt: 25. september 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 37 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en souschef til Askfelt Børnehave per 25. september 2023 eller snarest derefter. Askfelt Børnehave er normeret til 40 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 15.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 1. september 2023, kl. 8:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Tina Jensen Nicolaisen, Askfelt Børnehave, tlf. 04353-524 og

pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup, tlf. 0461-5047189.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 01. september 2023 08:00
Offentliggjort: 14. august 2023
Andre:

Souschef ved Askfelt børnehave

Per 25. september 2023 søger vi en engageret souschef til Askfelt Børnehave, som ligger midt i det skønne naturområde Hyttener Bjerge.

Børnehaven er normeret til 40 børn, som er fordelt på to grupper i alderen 3-6 år.

Ud over lederen er der ansat 2 pædagoger (hvoraf du er den ene) og 3 pædagogmedhjælpere til at udføre det pædagogiske arbejde i samarbejde med dig som souschef.  

Din opgave som souschef bliver blandt andet, sammen med dagtilbudslederen, at arbejde målrettet med et fælles værdisæt, kultur og en pædagogik, som tager sit udgangspunkt i Skoleforeningens vedtægter, indsatsområder og den overordnede målsætning for arbejdet med Askfelt Børnehaves pædagogiske koncept.

Vi tilbyder:

 • En institution, der værdsætter et tillidsfuldt og tæt forældresamarbejde, som er med til at lægge basis for aktive og glade børn.
 • En institution, hvor vi drager omsorg for hinanden. 
 • Et pædagogisk og kollegialt fællesskab. 
 • En institution, der vægter at skabe et miljø med god stemning, smil, latter, nærvær, tid og omsorg. 
 • Sammen med dagtilbudslederen og øvrige medarbejdere skal du være med til at fortsætte den fælles pædagogiske retning samt udvikle den styrkede læreplan.

Vi forventer at:

 • Du er uddannet pædagog og gerne med ledelseserfaringer. Du har, eller påtænker at starte diplomuddannelse i ledelse eller lignende.
 • Du har fokus på trivsel og arbejdsglæde.
 • Du er lyttende
 • Du er fleksibel og omstillingsparat.
 • Du er omsorgsfuld og nærværende
 • Du er nærværende og aktiv i relationen med børn, forældre og kolleger.
 • Du deltager aktivt i et ledelsesteam med dagtilbudslederen.

Vi lægger vægt på:

 • At møde og se det enkelte barn
 • At styrke barnets sproglige udvikling og dannelse.
 • At skabe tryghed, glæde og nærvær for det enkelte barn.
 • At understøtte og styrke barnets sociale udvikling.

Et ansættelsesudvalg, bestående af samarbejdsrådet og en pædagogisk konsulent, vil gerne ansætte dig.

Ansøgningsfristen er d. 1. september 2023, kl. 8:00

Kontakt os for nærmere informationer:

Dagtilbudsleder Tina Jensen Nicolaisen 04353-524 pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup 0461-5047189

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Skoleforening e.V. og den forhandlingsberettigede organisation.