Psykolog til helhedsorienteret indsats i stærkt tværprofessionelt team

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger PPR-Psykolog


Jobnr: 6274
Institution: PPR
Ansættelsestidspunkt: 01. december 2023
Lønindplacering: Speciel overenskomst for lærere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: Fuld tid
Særlige bemærkninger:

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger PPR-Psykolog

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Nærmere oplysninger:

Vil du være vores kollega?
Så hører vi rigtig gerne fra dig. Du kan kontakte konstitueret leder Marit Gross eller souschef Tanja Bøgen Jensen for yderligere oplysninger. Du kan også læse mere om Dansk Skoleforening for Sydslesvig på www.skoleforeningen.org

Ansættelse: Fuld tid  

Ansættelsesstart:  Hurtigst mulig.    

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023

Ansættelsessamtaler finder sted umiddelbart efter.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 01. oktober 2023 00:00
Offentliggjort: 25. august 2023
Andre:

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger PPR-Psykolog

Psykolog til helhedsorienteret indsats i stærkt tværprofessionelt team

Hos PPR arbejder vi målrettet på at skabe de bedste rammer, muligheder og vilkår for elever med specialpædagogiske behov. Du vil derfor blive del af et stærkt tværprofessionelt team bestående af psykologer og konsulenter på hhv. dagtilbud og skoleområde.

I PPR teamet arbejder vi på at skabe det bedste udgangspunkt for læring gennem trivsel og udvikling – for børn og deres familier. Holdet omkring barnet består af både interne og eksterne fagpersoner, og du vil blive en tæt samarbejdspartner og bindeled i arbejdet omkring at facilitere og følge op på igangsatte tiltag.  Vi søger en psykolog som kan varetage konsultationer med elever på vores gymnasier.

Trivsel og fællesskaber
Der er stor bredde i opgaverne, så en forudsætning for at lykkedes er at du evner at arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og struktureret. Nogle af dine primære ansvarsområder og opgaver, du vil møde i hverdagen, vil være, at:

  • Anamnestiske samtaler
  • Samtaleforløb med elever
  • Rådgivning om yderligere støtteforanstaltninger
  • Hjælp til koordinering af indsatser intern og ekstern
  • Rådgivning og vejledning til medarbejdere på skoleforeningens gymnasier
  • Udvikle og evaluere handleplaner og forløb i samarbejde med gymnasier
  • Deltage i tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte børn.
  • Medvirke til konstruktivt forældresamarbejde.
  • Deltagelse i organisations- og udviklingsarbejdet i en politisk ledet organisation er en naturlig del af opgaven.

Vi arbejder helhedsorienteret og praksisnært
Vi arbejder primært ud fra en systemisk forståelsesramme – med udgangspunkt i barnets perspektiv. Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Du står aldrig alene med en udfordring – der er altid kolleger, der står klar til at hjælpe dig – uanset faglig baggrund. Som arbejdssted har vi fokus på løbende opkvalificering både tvær- og monofagligt.

Du er uddannet psykolog: cand.psych., cand. pæd. psych. eller dipl. Psych. og har erfaring med terapi. Hvis ikke du har en autorisation, vil vi gerne hjælpe dig med at få den. Der er mulighed for ekstern supervision. Da der er et gennemgående samarbejde med fagprofessionelle fra mindretallets institutioner samt tyske forvaltningsområder, er det vigtigt at du er stærk i det danske og tyske sprog. Det er en forudsætning at du har kørekort og er villig til at bruge egen bil.

Vil du være vores kollega?
Så hører vi rigtig gerne fra dig. Du kan kontakte konstitueret leder Marit Gross eller souschef Tanja Bøgen Jensen for yderligere oplysninger. Du kan også læse mere om Dansk Skoleforening for Sydslesvig på www.skoleforeningen.org

Ansættelse: Fuld tid  

Ansættelsesstart:  hurtigst mulig (01.12.2023)   

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023

Ansættelsessamtaler finder sted umiddelbart efter.


 Vi glæder os til at møde dig.