Pædagogmedhjælper (FORLÆNGET ANSØGNINGSFRIST)

ved Oksevejens Børnehave


Jobnr: 5612
Institution: Oksevejens Børnehave & Oksevejens Vuggestue
Ansættelsestidspunkt: 17. april 2023 til 28. november 2023
Lønindplacering: TVÖD EG SuE-Tarif
Ugentlig arbejdstid: 38,25 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Oksevejens Børnehave per 17. april 2023 eller snarest derefter til den 28. november 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset da der er tale om et vikariat. Institutionen er normeret til 80 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00 -16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 31. marts 2023, kl. 08:00.

 

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kst. dagtilbudsleder Ann-Christin Schramm, Oksevejens Børnehave, tlf. 0461-91486.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 31. marts 2023 08:00
Offentliggjort: 10. marts 2023