Pædagog til specialpædagogisk læringsgruppe

på Ladelund Ungdomsskole


Jobnr: 5562
Institution: Ladelund Ungdomsskole
Ansættelsestidspunkt: 01. august 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 37 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til specialpædagogisk læringsgruppe på Ladelund Ungdomsskole med tiltrædelse den 1. august 2023 eller snarest derefter.

Tjenestested: Ladelund Ungdomsskole

Ansøgninger skal være Skoleforeningen i hænde senest den 1. maj 2023, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Du er velkommen til at ringe til ledende psykolog og souschef Marit Gross eller konstitueret leder Tanja Bøgen Jensen på +49(461) 570870, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende stillingen. Information om foreløbigt tjenestested kan fås ved kontakt til leder Tore Bock +49 4666 714 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 01. maj 2023 12:00
Offentliggjort: 28. februar 2023
Andre:

Pædagog til specialpædagogisk læringsgruppe på Ladelund Ungdomsskole

Kan du omsætte pædagogik i skoleregi med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger? Har du gode input til, hvordan man anvender faglige værktøjer i klasselokalet og i åben undervisningsstruktur – og dermed går fra teori til praksis? Tror du også på, at vi lærer bedst af og med hinanden – parallelt med at vi engagerer os i vores daglige opgaveløsning? Så kan du være vores nye læringsgruppepædagog, som skal være med til at udvikle det gode tværprofessionelle samarbejde.

Om Ladelund Ungdomsskole:

Ladelund Ungdomsskole startede tilbage i 1982 som efterskoletilbud til sydslesvigske børn og unge. Beliggende mellem Flensborg og Tønder har skolen plads til ca. 60 elever i tre fælleskoleklasser på 7.-9. årgang og en læringsgruppe.

I dag er det skolens formål at skabe den gode overgang fra skoleverdenen til erhvervslivet nord og syd for grænsen. En åben undervisningsform bygger på et skift af hovedfagstimer i klasseramme, åbne lektioner og valgkurser til bifagene. Vi ønsker udvikling af kompetencer, hvor eleverne har en mærkbar medbestemmelse og medansvar for skemaets tilrettelæggelse og indhold.

Eleverne kan gå til en ESA-eksamen i Ladelund og fortsætte med en MSA-eksamen i Læk, mens de bor i bofællesskab i et af skolen elevboliger.

Skolens pædagogiske personale består af ni lærere og en skolesocialarbejder og suppleres af et team på ti medarbejdere til det teknisk-administrative område.

Faglighed i spil på nye måder

Som vores nye kollega træder du som pædagog ind i ungdomsskoleregi, og lærerne på skolen bliver dine daglige samarbejdspartnere. Du er primært tilknyttet en klasse med pædagogisk fokus på undervisningstilbud og bliver således drivkraften, der tænker pædagogikken ind i undervisningen. Vi leder efter dig, der kan se og forstå vigtigheden i at sætte indretning og undervisningsmiljø på dagsordenen, og sammen med lærerne skabe den udvikling der kommer eleverne til gode. Et tværfagligt samarbejde omfatter ikke kun at have kendskab til børnene, men også have kendskab til hinandens praksisser, så vi bruger vores viden bedst muligt – og dermed kan sikre at alle vores elever trives i deres skoledag. Nogle af dine vigtigste opgaver vil være at:

  • Skabe et godt tværprofessionelt samarbejde med lærerne 
  • Implementere pædagogikken i undervisningen  
  • Have fokus på indretning af læringsrummet og klassemiljøet     
  • Anvende socialpædagogiske aktiviteter i klasser og grupper 
  • Skabe en evalueringskultur, så vi målrettet evaluerer teamets indsatser, undervisning og pædagogik 
  • Sikre den gode og trygge brobygning og overgang 
  • Løse socialpædagogiske opgaver og yde systemstøtte inden for fx trivsel, mobning og fravær

Relationel stærk pædagog, der har trådt sine faglige sko i skoleverdenen

Vi forestiller os, at du er uddannet pædagog med erfaring fra skoleverdenen. Det er vigtigt, da du skal samarbejde omkring indholdet af undervisningen og trivslen i elevgruppen. Du har gode kommunikative evner, som du trækker på, når du skaber gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt. Du trives i den koordinerende og udviklende rolle, og du kan godt lide at teste nye værktøjer og teorier af i praksis.

Vi forventer, at du kan begå dig på både dansk og tysk, da der er et gennemgående samarbejde med fagprofessionelle fra mindretallets institutioner samt tyske forvaltningsområder og derudover er det en forudsætning, at du har kørekort og er villig til at bruge egen bil.

Fælles værdier og børnesyn
Vi arbejder primært ud fra en systemisk forståelsesramme, men vi benytter flere metoder og teorier. Vi lægger vægt på at være tilgængelige, fleksible og agere hurtigt. Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Med det mener vi, at du aldrig står alene med en udfordring. Der er altid kolleger, som står klar til at hjælpe dig – uanset faglig baggrund. Du bliver en del af et samlet team, som sammen ønsker at betræde stierne og finde frem til den bedste samarbejdsmodel. Du vil blive budt velkommen af vores gruppe af pædagoger i skoleregi, så I sammen kan få skabt et fagligt fællesskab – det betyder også, at der altid er mulighed for sparring. Som arbejdssted har vi fokus på løbende opkvalificering både tværfagligt og monofagligt.

Vil du være med til at skabe læringsudvikling i fællesskab med dygtige kolleger?  

Så skynd dig at sende os din ansøgning. Du søger ved at sende dit CV og din ansøgning til job@skoleforeningen.org

Du er velkommen til at ringe til ledende psykolog og souschef Marit Gross eller konstitueret leder Tanja Bøgen Jensen på +49(461) 570870, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende stillingen.  Information om foreløbigt tjenestested kan fås ved kontakt til leder Tore Bock 04666 714

Vi glæder os til at møde dig.  

Foreløbigt tjenestested: Ladelund Ungdomsskole

Ansøgningsfrist: 1. maj 2023, samtaler umiddelbart efter ansøgningsfrist

Ansættelses start: 1.8.2023

Ansættelse: Fuld tid