Pædagog

i Store Vi-Vanderup Daginstitution


Jobnr: 6313
Institution: Store Vi-Vanderup Daginstitution
Ansættelsestidspunkt: 23. oktober 2023 til 31. december 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 23 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Store Vi-Vanderup Daginstitution pr. 23. oktober 2023 eller snarest derefter til den 31.12.2023 med mulighed for forlængelse. Store Vi-Vanderup Daginstitution er normeret til 68 børn i alderen 0-6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00.

Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 28. september 2023, kl. 12:00

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Betina Wagner, Store Vi-Vanderup Daginstitution, tlf. 04604/400

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 28. september 2023 12:00
Offentliggjort: 14. september 2023