Pædagog

ved Sørup Børnehave


Jobnr: 6319
Institution: Sørup Børnehave
Ansættelsestidspunkt: 23. oktober 2023 til 27. marts 2024
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 36 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Sørup Børnehave per 23. oktober 2023 eller snarest derefter til den 27. marts 2024 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Sørup Børnehave er normeret til 30 børn i alderen 3 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7:00 -15:00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 29. september 2023, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kst. dagtilbudsleder Sascha Hansen, Sørup Børnehave, tlf. 04635-489.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 29. september 2023 12:00
Offentliggjort: 15. september 2023
Andre:

Pædagogvikar til Sørup Børnehave

Vi er en daginstitution med 30 børn i 2 aldersopdelte grupper med åben struktur, så grupperne er sammen den største del af vores hverdag.

Vi har et tæt samarbejde i mellem grupperne, dog laver vi forskellige projekter og aktiviteter hvor børnene så er i gang i deres aldersdelte gruppe.

Huset er funktionsopdelt så børnene kan bevæge sig frit og kan efter egen fornemmelse vælge hvilke ”lege”-behov eller udviklings-muligheder de har lyst til. Vi lægger stor vægt på anerkendelse, selvfornemmelse, og medbestemmelse.