Pædagog

ved Ringvejens Vuggestue


Jobnr: 5894
Institution: Ringvejens Vuggestue
Ansættelsestidspunkt: 01. juli 2023 til 03. marts 2024
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 37 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Ringvejens Vuggestue per 1. juli 2023 eller snarest derefter til den 3. marts 2024 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Institutionen er normeret til 60 børn i alderen 0-3 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 8. juni 2023, kl.8.00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Jette Rasmussen, Ringvejens Vuggestue, tlf. 0461-50 54 86 00.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 08. juni 2023 08:00
Offentliggjort: 25. maj 2023
Andre:

Vi søger tidsbegrænset en pædagog på 37 timer, der indgår i et team med to stuer à 10 børn.

Lidt omkring os:

Vi er en vuggestue der ligger i Tarup, Flensborg by, og er normeret til 60 børn, fordelt på 6 stuer.

I Ringvejens vuggestue er der ansat 27 medarbejdere:

 • 1 leder
 • 1 souschef
 • 9 pædagoger
 • 13 pædagogmedhjælpere
 • 1 køkkenassistent
 • 1 sekretær
 • 1 pedel

Pædagogiske fokusområder i Ringvejens vuggestue:

Lise Ahlmann - Selvhjulpenhed

Thomas G. Johannsen – Omsorg, følelser og relationer

Johanne Smith-Nielsen – Tilknytning/Tryghed

Rutinepædagogik

Primærpædagogik

Vi søger en pædagog, der er:

 • fagligt kompetent og har en teoretisk viden om børn og børns udvikling – gerne med erfaring fra vuggestue.
 • anerkendende og har en positiv tilgang til både børn, forældre og kollegaer.
 • i stand til at arbejde selvstændigt og i et team.
 • ansvarsbevidst over for det pædagogiske arbejde og de pædagogiske processer
 • omstillingsparat og fleksibel, som også i en travl hverdag beholder overblikket og roen. 

Vi tilbyder:

 • engagerede, åbne og ærlige kollegaer.
 • en personalegruppe, der tænker i muligheder.
 • et stort hus, med rigelige muligheder for at skabe pædagogiske læringsmiljøer.
 • et hus, hvor du vil få mulighed til at udvikle egen pædagogisk praksis.
 • personale og pædagogmøder, med mulighed til faglig sparring og pædagogisk udveksling.
 • en aktiv og engageret forældregruppe.
 • og ikke mindst 60 vidunderlige børn i alderen fra 0-3.