Pædagog

til Kilseng Børnehave


Jobnr: 5828
Institution: Kilseng Børnehave
Ansættelsestidspunkt: 15. august 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 37 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Kilseng Børnehave pr. 15. august 2023 eller snarest derefter. Kilseng Børnehave er normeret til 55 børn i alderen 3-6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl.07.15 til kl. 15.15. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. juni 2023, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til pædagogisk konsulent Carmen Riese på +49 (0) 461 570870 hhv. mail: Carmen.Riese@skoleforeningen.org eller dagtilbudsleder Hilke Heinsen, Kilseng Børnehave, tlf. 0461-30378. 

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org.

Ansøgningsfrist: 02. juni 2023 12:00
Offentliggjort: 11. maj 2023
Andre:

Pædagog i barnets sidste børnehaveår – et tværfagligt job med masser af muligheder.

Kunne du tænke dig at arbejde primært med målgruppen 5 - 6 år?

Du vil indgå et i tværfagligt samarbejde, hvor du vil være med til at øge kvaliteten i barnets sidste børnehaveår? Er du frisk på at være medskabende i udviklingen, som sikrer barnet en god og tryg overgang fra dagtilbud til indskoling? Så læs videre her. 

Skoleforeningen søger pr. 15. august 2023 en pædagog til Kilseng Børnehave, som skal understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling i barnets sidste børnehaveår. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Du vil være ansat i Skoleforeningen med tjenestested i Kilseng Børnehave. Du vil have et tæt samarbejde med Fjordvejens Børnehave, da børnene fra begge dagtilbud primært indskoles sammen på Jens Jessen Skolen.

Relations - og helhedsorienteret pædagogisk tilgang:                                

Vi ønsker en pædagog, som kan bidrage til at fremme relationer, trivsel og udviklingen af gode læringsmiljøer i barnets sidste børnehaveår. Det helhedsorienteret perspektiv på barnets dannelse og udvikling, er af afgørende karakter for at kunne opnå den bedste trivsel for det enkelte barn.

Vi søger dig:

 • du er uddannet pædagog, har visioner og agerer udviklingsorienteret
 • du går positivt ind i et tværfagligt samarbejde og har evner der skaber tillidsfulde relationer og dialoger
 • du er temaorienteret
 • du er inspirerende og åben for andres tiltag
 • du tør være nysgerrig på egen og andres praksis
 • du har en anerkendende, nærværende tilgang og fokus på den reflekterende dialog
 • du har overblik, arbejder struktureret og løsningsorienteret

Dine opgaver vil - i samarbejde med de respektive dagtilbudsaktører være:

 • at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere særlige indsatser i førskolegruppen, med inddragelse af målrettede aktivitets- og læringsmaterialer
 • at videreudvikle en evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
 • at støtte og videreudvikle et pædagogisk læringsmiljø som tager afsæt i den styrkede læreplan
 • at videreudvikle en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inkluderende børnefællesskaber
 • at understøtte dagtilbuddet ift. individuelle indstillinger til PPR
 • at sætte fokus på det gode forældresamarbejde samt inddragelse af forældrene i barnets overgang
 • at planlægge og kommunikere overgangen fra førskole til indskoling med den modtagende skole
 • at binde relevant viden jf. støttepædagogindsats i dagtilbud hhv. skoleledersagerens indsats i indskolingen sammen - sikring af gensidige indsatsinformationer

Ansættelsesvilkår   

I henhold til gældende overenskomster for pædagoger ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer med tjenestested i Kilseng Børnehave. Som udgangspunkt, vil du være en ekstra grupperesurse og fast forankret i dagtilbuddets førskolegruppe.

Vil du bringe dine kompetencer i spil hos os?

Så skynd dig at sende os din ansøgning og dit CV til  job@skoleforeningen.org. Har du yderligere spørgsmål vedr. stillingen, er du er velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Carmen Riese på +49 (0) 461 570870 hhv. mail: Carmen.Riese@skoleforeningen.org eller dagtilbudsleder Hilke Heinsen på +49 (0) 461 30378.

Ansættelsesudvalget består af dagtilbudsleder Hilke Heinsen, Kilseng Børnehave, pædagogisk konsulent Carmen Riese og pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup.

Vi glæder os til at møde dig.