Pædagog (GENOPSLAG)

ved Karlsson Vuggestue


Jobnr: 5804
Institution: Karlsson Vuggestue
Ansættelsestidspunkt: 26. juni 2023 til 30. september 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 37 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Karlsson Vuggestue pr. 26. juni 2023 eller snarest derefter til den 30. september 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Karlsson Vuggestue er normeret til 40 børn fra 0 til 3 år. Institutionens aktuelle åbningstid er fra kl. 7.00 til kl.16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 4. juni 2023, kl. 12:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kst. dagtilbudsleder Maj-Britt Reimann, tlf. 04621-4811200.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 04. juni 2023 12:00
Offentliggjort: 22. maj 2023