Pædagog

ved Kappel Daginstitution


Jobnr: 6311
Institution: Kappel Daginstitution
Ansættelsestidspunkt: 23. oktober 2023 til 31. december 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 37 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Kappel Daginstitution per 23. oktober 2023 eller snarest derefter til den 31. december 2023. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat. Institutionen er normeret til 69 børn i alderen 0-6 år. Åbningstiden er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 27. september 2023, kl.12.00.

 

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kst. dagtilbudsleder Cuong Vi Luu-Bauer, tlf. 0049-4642-2838.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

 

 

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 27. september 2023 12:00
Offentliggjort: 13. september 2023
Andre: