Pædagog

ved Husum Børnehave


Jobnr: 5826
Institution: Husum Børnehave
Ansættelsestidspunkt: 15. august 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 37 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Husum Børnehave per 15. august 2023 eller snarest derefter. Institutionen er normeret til 100 børn i alderen 0-6 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 2. juni 2023, kl. 08:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontakte pædagogisk konsulent Carmen Riese på +49(0) 461 570870 hhv. mail: carmen.riese@skoleforeningen.org eller dagtilbudsleder Finja Andresen, Husum Børnehave, tlf. 04841-80 00 00.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 02. juni 2023 08:00
Offentliggjort: 11. maj 2023
Andre:

PÆDAGOG I BARNETS SIDSTE BØRNEHAVEÅR – ET TVÆRFAGLIGT JOB MED MASSER AF MULIGHEDER

Kunne du tænke dig at arbejde primært med målgruppen 5 -6 år?

Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde, hvor du være med til at øge kvalitet i barnets sidste børnehaveår? Er du frisk på at være medskabende i udviklingen, som sikrer barnet en god og tryg overgang fra dagtilbud til indskoling? Så læs videre her.

Skoleforeningen søger per 15. august 2023 en pædagog til Husum Børnehave, som skal understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling i barnets sidste børnehaveår. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Du vil være ansat i Skoleforeningen med tjenestested i Husum Børnehave.

Relations- og helhedsorienteret pædagogisk tilgang:

Vi ønsker en pædagog, som kan bidrage til at fremme relationer, trivsel og udviklingen af gode læringsmiljøer i barnets sidste børnehaveår. Det helhedsorienteret perspektiv på barnets dannelse og udvikling, er af afgørende karakter for at kunne opnå den bedste trivsel for det enkelte barn.

Vi søger dig:

 • Du er uddannet pædagog, har visioner og agerer udviklingsorienteret
 • Du går positiv ind i et tværfagligt samarbejde og har evner der skaber tillidsfulde relationer og dialoger
 • Du er temaorienteret
 • Du er indspirende og åben for andres tiltag
 • Du tør være nysgerrig på egen og andres praksis
 • Du har en anerkende, nærværende tilgang og fokus på den reflekterende dialog
 • Du har overblik, arbejder struktureret og løsningsorienteret

Dine opgaver vi i samarbejde med de respektive dagtilbudsaktører være:

 • At planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere særlige indsatser i førskolegruppen, med inddragelse af målrettede aktivitets- og læringsmaterialer
 • At videreudvikle en evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
 • At støtte og videreudvikle en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inkluderende børnefællesskaber
 • At understøtte dagtilbuddet ift. individuelle indstillinger til PPR
 • At sætte fokus på det gode forældresamarbejde samt inddragelse af forældrene i barnets overgang
 • At planlægge og kommunikere overgangen fra førskole til indskoling med den modtagende skole
 • At binde relevant viden jf. støttepædagogindsats i dagtilbud hhv. skoleledsagerens indsats i indskolingen sammen, sikre gensidige indsatsinformationer.

Ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst for pædagoger ved Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig e. V. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer med tjenestested i Husum Børnehave. Som udgangspunkt vil du være en ekstra grupperesurse og fast forankret i dagtilbuddets førskolegruppe.

Vil du bringe dine kompetencer i spil hos os?

Så skynd dig at sende os din ansøgning og dit CV til job@skoleforeningen.org. Har du yderligere spørgsmål vedr. stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Carmen Riese på +49(0) 461 570870 hhv. mail: carmen.riese@skoleforeningen.org  eller dagtilbudsleder Finja Andresen på +49 (0) 4841 8 00 000.

Ansættelsesudvalg består af dagtilbudsleder Finja Andresen Husum Børnehave, pædagogisk konsulent Carmen Riese og pædagogisk konsulent Linda Skrydstrup.