Pædagog

ved Hatlund-Langballe Danske Skole


Jobnr: 5419
Institution: Hatlund-Langballe Danske Skole
Ansættelsestidspunkt: 01. marts 2023 til 06. april 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 21,5 time
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til skolefritidsordningen ved Hatlund- Langballe Danske Skole per 1. marts 2023 eller snarest derefter til den 6. april 2023 med mulighed for forlægelse.  Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 5. februar 2023, kl. 12.00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Klaus Andersen, Hatlund-Langballe Danske Skole, tlf. 04632-385.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 05. marts 2023 12:00
Offentliggjort: 24. januar 2023