Pædagog

ved Harreslevløkke Daginstitution


Jobnr: 6315
Institution: Harreslevløkke Daginstitution
Ansættelsestidspunkt: 23. oktober 2023 til 21. august 2024
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 11 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Harreslevløkke Daginstitution per 23. oktober 2023 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til den 21. august 2024 med mulighed for forlængelse. Harreslevløkke Daginstitution er normeret til 97 børn i alderen 0 til 6 år. Institutionens åbningstid er aktuelt kl. 7.00 til kl. 16.00. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 29. september 2023, kl. 8:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Sylvia Purrucker, Harreslevløkke Daginstitution, tlf. 0461-16068800.

Handicap er ikke en hindring. Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 29. september 2023 08:00
Offentliggjort: 15. september 2023
Andre:

Pr. den 23. oktober 2023 eller snarest derefter søger vi en engageret pædagog til Harreslevløkke Daginstitution.

I Harreslevløkke Daginstitution vægter vi lege og bevægelse i dagligdagen, samt læring og udvikling gennem sansemotorikken. Bevægelsen er den røde tråd gennem vores pædagogiske arbejde. Vi skaber gode forudsætninger for motorisk udfoldelse og rig mulighed for sanselige erfaringer og udfordringer, idet vi skaber udviklings- og læringsmiljøer med masser af gode oplevelser, udfordringer og viden.

Vi er et dagtilbud med børn i alderen 0-6 år. Vi er normeret til 97 børn, og har et personaleteam bestående af i alt 14 medarbejder, som dagligt sørger for børnenes trivsel, udvikling og læring. Et team som ser det som en kerneopgave at arbejde med børns sproglige, motoriske og kropslige udvikling.

 

Er det dig?

  • Du er fleksibel, omstillingsparat og besiddelse af gode samarbejdsevner
  • Du er ansvarsbevidst, engageret og initiativrig
  • Du er nærværende, anerkendende og omsorgsfuld
  • Du er teamorienteret og vægter fællesskab, refleksion og trivsel
  • Du har en anerkendende og nærværende tilgang, og fokus på den reflekterende dialog i forhold til børn, forældre samt medarbejdere
  • Du brænder for at arbejde med børn i alderen 0-6 år
  • Du medbringer en god portion humor, og du kan give noget af dig selv til de andre

 

Vi glæder os til at høre fra dig.