Pædagog

ved Harreslev Daginstitution


Jobnr: 5636
Institution: Harreslev Daginstitution
Ansættelsestidspunkt: 24. april 2023 til 30. juni 2023
Lønindplacering: Specialoverenskomst for pædagoger/daginstitutioner/skolesocialarbejdere m.fl.
Ugentlig arbejdstid: 25 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagog til Harreslev Daginstitution. Stillingen ønskes besat per 24. april 2023 eller snarest derefter til den 30. juni 2023 med mulighed for forlængelse. Ansøgningerne skal være Skoleforeningen i hænde senest den 31. marts 2023, kl. 08:00.

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Dagtilbudsleder Maik Andresen, Harreslev Daginstitution, tlf. 0461-72262.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 31. marts 2023 08:00
Offentliggjort: 17. marts 2023