Pædagogmedhjælper

ved Nystadens Vuggestue


Jobnr: 5880
Institution: Nystadens Vuggestue
Ansættelsestidspunkt: 26. juni 2023 til 31. december 2023
Lønindplacering: TVÖD EG SuE-Tarif
Ugentlig arbejdstid: 38,25 timer
Særlige bemærkninger:

Skoleforeningen søger en pædagogmedhjælper til Nystadens Vuggestue pr. 26. juni 2023 eller snarest derefter til den 31. december 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er tidsbegrænset, da der er tale om et vikariat.

Nystadens Vuggestue er normeret til 30 børn i alderen 0-3 år. Åbningstid er aktuelt kl. 07.00-16.00. Ansøgningerne skal være i Skoleforeningens hænde senest den 4. juni 2023, kl.12.00.

 

Nærmere oplysninger:

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til dagtilbudsleder Anne Asmussen, Nystadens Vuggestue, tlf. 0461-3186294.

Handicap er ikke en hindring.  Ansøgere med handicap, der er lige så kvalificerede som de øvrige ansøgere, har fortrinsadgang til stillingen.

Adresse:

Ansøgninger med relevante bilag og angivelse af stilling og jobnummer sendes til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist: 04. juni 2023 12:00
Offentliggjort: 23. maj 2023